Drs. A. (Adriaan) Sprey

foto Drs. A. (Adriaan) Sprey
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Historicus, die als eerste niet-jurist Griffier van de Eerste Kamer werd. Doorliep onder andere in Brussel een ambtelijke loopbaan en was een aanhanger van de Europese gedachte. Beschikte over een grote talenkennis. Toegewijde en nauwgezette ambtenaar, die ook een groot aandeel had in het verschijnen van een fraai gedenkboek over de Eerste Kamer. Befaamd om de wijze waarop hij gasten rondleidde door het Eerste Kamergebouw en waarbij hij allerlei anekdotes vertelde. Uiterste correcte man, die daardoor soms wat afstandelijk leek, maar die ook wars was van gewichtigdoenerij en over een verfijnde humor beschikte.

in de periode 1980-1993: Griffier Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Adriaan (Adriaan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 12 mei 1929

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 oktober 1994

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • medewerker Europese Commissie te Brussel, van 1978 tot 1979
  • tweede Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juli 1979 tot 1 juli 1980
  • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 juli 1980 tot 1 juni 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid Archiefraad, van 1 december 1986 tot 1 januari 1990
  • lid Rijkscommissie voor de archieven, vanaf 1 januari 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had een belangrijk aandeel in de viering van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer in 1990

uit de privésfeer
  • Werd in augustus 1991 en juli 1992 opgenomen in een ziekenhuis en nam in 1993 vanwege zijn gezondheid ontslag

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.