Dr. H.M. Hirschfeld

foto Dr. H.M. Hirschfeld

Topambtenaar van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en vanaf mei 1940 ook op Landbouw. Doorliep een carrière in het bankwezen, waarbij hij onder meer in Nederlands-Indië terecht kwam. Speelde als waarnemend secretaris-generaal een belangrijke rol bij het bestuur van het economisch leven tijdens de bezetting. Genoot ondanks zijn deels Joodse afkomst veel vertrouwen bij de Duitsers en betoonde zich een bekwaam, vindingrijk onderhandelaar. Was niet fout, maar had wel moeite een juiste houding te vinden jegens de bezetter en had bovendien weinig begrip voor het verzet. Daar tegenover stond zijn verdienste dat hij het productieapparaat en de voedselvoorziening zo goed mogelijk in stand had weten te houden. Blijft daarom een controversiële figuur over wie historici polemiseren.

in de periode 1940-1946: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hans Max

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bremen, 29 mei 1899

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 november 1961

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • regeringscommissaris Economisch en Militair Hulpprogramma, van 1 januari 1947 tot 15 oktober 1952
  • Hoge Commissaris te Djakarta, van 14 december 1949 tot juli 1950 (ambtstitel: buitengewoon en gevolmachtigd minister)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/23)

  • lid arbitragecommissie Benelux, vanaf 1953
  • voorzitter College van Curatoren en lid bestuur Stichting Reactor Centrum Nederland, van juli 1955 tot 22 december 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn zuster Else vergezelde hem op zijn reizen en verzorgde zijn huishouden
  • Zijn vader was houder van een scheepvaartkantoor te Rotterdam

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.