Mr. L.J.A. Trip

foto Mr. L.J.A. Trip
bron: Persoonlijkheden

Zeer invloedrijk ambtenaar van Financiën en bankpresident, met een ongekende werklust. Was bankier in Nederlands-Indië en later voorzitter van de Ondernemersraad voor Indië. Behoorde tot een groep invloedrijke Indische intimi van Colijn. Was als president van de Nederlandsche Bank dé grote man achter het financiële beleid in de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarbij handhaving van de gouden standaard en een sluitende begroting centraal stonden. Bleef na de Duitse inval in mei president van De Nederlandsche Bank en werd tevens waarnemend secretaris-generaal van Financiën. Trad in maart 1941 echter af.

in de periode 1940-1941: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Leonardus Jacobus Anthonius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 20 november 1876

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 maart 1947

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • president N.V. "De Nederlandsche Bank", van 1 november 1931 tot 19 maart 1941 (benoemd 12 oktober 1931)
  • waarnemend secretaris-generaal ministerie van Financiën, van 25 mei 1940 tot 19 maart 1941 (benoemd door opperbevelhebber Winkelman)
  • president N.V. "De Nederlandsche Bank", van 7 mei 1945 tot 1 mei 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/14)

  • voorzitter Centrale Beleggingsraad, omstreeks 1946
  • voorzitter Raad van Commissarissen "De Nederlandsche Bank", van 1 mei 1946 tot 5 maart 1947

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Verliet op 2 september 1918 het overleg van de beoogde ministersploeg, omdat zijn toekomstige collega's zich niet op concrete bezuinigingsbedragen wilden vastleggen
  • Keerde zich als lid van de Vlootcommissie in 1923 tegen het bij wet vastleggen van een meerjarig programma voor (marine)vlootbouw
  • Trad in maart 1941 af als secretaris-generaal, omdat hij niet langer verantwoordelijkheid wilde dragen voor door de Duitsers bepaalde financiële beleid. Zo was een aanzienlijk deel van de staatsschuld afgeschreven en was de deviezengrens met Duitsland opgeheven.

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Financiën, 2 september 1918 (trok zich terug)
  • minister van Financiën, 1921 (na het aftreden van minister De Vries; geweigerd)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.