F. s' Jacob

foto F. s' Jacob

Patriciër uit een Rotterdams koopmansgeslacht, die na functies bij marine, het Indische gouvernement, in de handel en bij de spoorwegen zijn loopbaan beëindigde met een driejarige periode als Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Zoon van een Tweede Kamerlid en neef van G.G. Rochussen, van wie hij ordonnansofficier was. Was in Indië eigenaar van een suikerfabriek en werd daarna bestuurder van (de particuliere maatschappij) Staatsspoorwegen. Aan zijn periode als Gouverneur-Generaal kwam een einde door de Billiton-affaire, waarbij hij buiten het parlement om een contract afsloot.

in de periode 1881-1884: Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Frederik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 februari 1822

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 3 april 1901

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

  • directeur-generaal Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.), van 1 juni 1869 tot 1 juni 1879
  • lid gemeenteraad van Utrecht, van december 1879 tot december 1880
  • Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 12 april 1881 tot 20 januari 1884 (benoemd bij K.B. van 25 november 1880)

officiersrangen
luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1 januari 1844 tot 1 november 1847

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tijdens zijn bewind als Gouverneur-Generaal werd Nederlands-Indië getroffen door diverse ziekten en rampen, zoals een cholera-uitbraak op Java en een uitbarsting van de vulkaan Krakatau op Soenda.
  • In 1883 vond de stranding van het Engelse stoomschip Nisero voor de Westkust van Atjeh plaats, waarbij de bemanning gevangen werd genomen en ontvoerd. Pas na een mislukte poging om hen met geweld te bevrijden, lukte dit na moeizame onderhandelingen. In de Tweede Kamer werd over deze affaire een interpellatie gehouden.
  • Verlengde in 1883 de concessie van de Billitonmaatschappij voor de tinwinning met 75 jaar. Op dit besluit - en op de door de minister verleende goedkeuring hiervoor - werd in de Tweede Kamer ernstige kritiek geuit, die leidde tot het aftreden van de minister. Ook s'Jacob nam ontslag.

uit de privésfeer
  • Vergezelde in 1845 zijn oom J.J. Rochussen toen deze als nieuwbenoemde Gouverneur-Generaal naar Nederlands-Indië reisde en werd later diens ordonansofficier
  • Was gehuwd met een kleindochter van Dirk van Hogendorp, minister in 1807
  • Medeoprichter van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (26 september 1863). Kreeg in 1869 na een reorganisatie alleen de leiding over deze spoorwegmaatschappij. Onder zijn leiding groeide de Staatsspoorwegen uit tot de grootste spoorwegmaatschappij.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.