Mr. H.Th. s' Jacob

foto Mr. H.Th. s' Jacob
bron: Persoonlijkheden

Bestuurder van CHU-huize die net als zijn vader Commissaris van de Koningin in Utrecht was. Doorliep een gevarieerde loopbaan, waarbij hij gemeente en -rijksambtenaar, schoolopziener, burgemeester en wethouder was. Vervulde het ambt van Commissaris met grote nauwgezetheid en plichtsbetrachting en leidde de Statenvergaderingen met veel tact. Zette zich tijdens zijn tienjarige commissariaat in voor behoud van het Utrechtse landschap.

in de periode 1924-1934: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Herman Theodoor

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 maart 1869

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 16 juli 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/13)

  • wethouder van Zeist, van 2 september 1923 tot 1 mei 1924
  • Commissaris van de Koningin in Utrecht, van 1 mei 1924 tot 1 maart 1934 (benoemd bij K.B. van 10 maart 1924)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • voorzitter bestuur opvoedingsgesticht "Valkenheide"
  • voorzitter Stichting "Het Utrechtsch Landschap"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter rederijkerskamer "Nicolaas Beets"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Gaf de aanzet tot oprichting van de Stichting "Het Utrechtsch Landschap"
  • Nam ontslag als Commissaris van de Koningin vanwege de gezondheidstoestand van zijn echtgenote

uit de privésfeer
  • Zijn moeder was een nicht (oomzegger) van jhr. V.E.L. de Stuers, Tweede Kamerlid
  • Zijn oudste zoon was hoogleraar staatsrecht en staatkundige geschiedenis in Groningen en bijzonder hoogleraar Indisch staatsrecht in Utrecht

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.