Mr. R.W. graaf van Lynden

foto Mr. R.W. graaf van Lynden
bron: Zeeuws Archief

Graaf uit een voornaam Gelders geslacht, wiens vader Gouverneur was en wiens grootvader zitting had in het Wetgevend Lichaam. Werd zelf al voor z'n vijfentwintigste burgemeester van Apeldoorn en eindigde zijn bestuurlijke loopbaan, na onder meer districtscommissaris en gedeputeerde te zijn geweest, als Commissaris des Konings in Zeeland. Conservatief-liberale edelman, die met een zekere mildheid de Zeeuwse belangen behartigde.

in de periode 1860-1876: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Rudolph Willem

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Mr. R.W. baron van Lynden

geboorteplaats en -datum
Emmerik, 8 december 1808 (Emmerik behoorde toen tot Gelderland)

overlijdensplaats en -datum
Middelburg, 19 april 1876

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/6)

  • lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 26 september 1850 tot 16 maart 1860
  • Commissaris des Konings in Zeeland, van 15 mei 1860 tot 19 april 1876 (benoemd bij K.B. van 14 maart 1860)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • lid Ridderschap van Gelderland, vanaf 1829
  • kamerheer in buitengewone dienst, van 2 april 1835 tot 19 april 1876

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een zoon van hem was burgemeester van Koudekerke en lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland
  • Een schoonzoon van hem was raadsheer in de Hoge Raad
  • Zijn zus was een hofdame van koningin Anna Paulowna

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister, april 1868 (tijdens formatiepoging door Mackay)

predicaten/adellijke titels
  • graaf, 12 mei 1874

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.