Mr. J.J. (Jaap) van der Lee

foto Mr. J.J. (Jaap) van der Leevergrootglas

Internationaal geschoolde jurist die als dienstvaardig ambtenaar na de bevrijding belangrijk werk verzette op het ministerie van Landbouw en door Mansholt in 1958 werd meegenomen naar Brussel bij de start van de EEG. Daarna burgemeester van Dordrecht en van Eindhoven en tenslotte lid van de Raad van State waar hij zich in de afdeling Geschillen als een vis in het water voelde. Erudiet hoffelijk heer met grote culturele belangstelling.

in de periode 1979-1988: lid Raad van State

voornamen (roepnaam)

Jacob Jan (Jaap)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 5 februari 1918

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 december 2013

levensbeschouwing
Doopsgezind

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar kabinet van de minister (secretaris van minister Mansholt), ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 1947 tot 1951 (sinds 1949 op non-actief vanwege studie)
 • directeur Internationale Organisaties ministerie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 1951 tot januari 1958
 • chef Kabinet van dr. S.L. Mansholt, vicevoorzitter van de Europese Commissie te Brussel, van januari 1958 tot juli 1958
 • directeur Geassocieerde Overzeese Landen, Europese Commissie, van juli 1958 tot 1 januari 1966
 • burgemeester van Dordrecht, van 1 januari 1966 tot 1 december 1973
 • burgemeester van Eindhoven, van 1 december 1973 tot 1 juli 1979
 • lid Raad van State, van 1 juli 1979 tot 1 maart 1988 (benoemd bij K.B. van 2 mei 1979)

partijpolitieke functies

 • voorzitter redactie "Socialisme en Democratie"

nevenfuncties

 • lid bestuur Haagse Kunststichting
 • lid curatorium Stichting Vredespolitiek
 • lid bestuur Herdenking koningin Emma
 • lid bestuur Stichting bijstand universitair Urologisch Onderzoek
 • lid Raad van de Waterstaat
 • voorzitter samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, van 18 februari 1974 tot 1 januari 1977
 • lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer", vanaf december 1976
 • voorzitter Omroepraad, van 1 januari 1977 tot 1 juni 1980
 • waarnemend voorzitter Agglomeratieraad Eindhoven, van 1 januari 1977 tot 1 juni 1977
 • voorzitter-lid Rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen, musea en concertzalen, omstreeks 1979 en nog in 1996
 • lid curatorium Nederlandse Politie Academie, omstreeks 1979
 • voorzitter Nationaal Comité Nederland van de Europese Culturele Stichting
 • vicevoorzitter curatorium NEI (Nederlands Economisch Instituut)
 • lid curatorium Leerstoel Europese economische integratie, Erasmus Universiteit te Rotterdam

afgeleide functies, presidia etc.
lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
directeur-generaal honorair Europese Commissie, maart 1967

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Leiden

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te Leiden
 • gymnasium te Apeldoorn, tot 1938

academische studie
 • internationaal recht, Sorbonne Universiteit te Parijs, van 1938 tot 1939
 • Nederlands recht (kandidaats), Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1939 tot 1942
 • Nederlands recht (doctoraal), Vrije Universiteit te Amsterdam, 1946
 • volkenrecht, Universiteit van Cambridge (Saint John's College), van 1949 tot 1951 (Master of Letters)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Als directeur Geassocieerde Overzeese Landen speelde hij een belangrijke rol bij het totstandkomen van associatieverdragen tussen de E.E.G. en Derdewereldlanden
 • Zijn benoeming door het kabinet-Den Uyl, als eerste sociaaldemocraat, tot burgemeester van Eindhoven werd in de gemeenteraad van Eindhoven fel bekritiseerd

uit de privésfeer
 • Minister Mansholt maakte het hem mogelijk dat hij, hoewel rijksambtenaar, buiten bezwaar van 's lands schatkist van 1949 tot 1951 in Cambridge kon studeren en promoveren met een beurs van de British Council
 • Zijn vader was hoofdmachinist bij de Rotterdamse Lloyd

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Dordrecht
 • Eindhoven, Parklaan 28, van 1974 tot 1979
 • 's-Gravenhage, vanaf 1979

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1987

overige onderscheidingen en prijzen
 • directeur-generaal honorair van de Europese Commissie
 • ereburger van Dordrecht, 1973

hobby's
 • beeldende kunsten
 • verzamelen van antiek glas

publicaties/bronnen

publicaties
"Divergencies in international law with special reference to the law of territorial waters", (dissertatie, Cambridge 1951)

literatuur/documentatie
Interview door Jan Buevink en Bart van Riel, "'We waren ervan overtuigd dat we met iets historisch bezig waren' in: SER bulletin (47) nr. 3, maart 2007 (themanummer 50 jaar Europa)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Brussel, 1962 (echtgenote overleden 26 december 1992)

echtgeno(o)t(e)/partner
J.A. Boers, Johanna Alexandrine

vader
J.J. van der Lee, Jacob Jan

geboorteplaats en/of -datum
Noordwijk (omstreeks 1885)

moeder
G. Vink, Guurtje

geboorteplaats en/of -datum
Oudkarspel (omstreeks 1880)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.