Mr. D.J. van der Wijck

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Derk Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goor, 9 april 1760 (huize Stoevelaer)

doopplaats en -datum
Markelo, 22 april 1760

overlijdensplaats en -datum
Oosterhesselen, 9 december 1847

3.

Partij/stroming

stroming(en)
onafhankelijk (als lid van de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/13)

  • lid municipaliteit van Dalen-Oosterhesselen
  • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Assen, van 1817 tot 1822

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Drenthe, van 28 augustus 1814 tot 9 december 1847

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid comité tot behandeling van de politieke zaken in Drenthe, vanaf april 1795 (vergadering van provisionele representanten)
  • lid commissie van binnenlandse correspondentie, vanaf 1798

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Op 20 december 1787 werd hem het recht ontnomen om ten landdage te compareren of lid van de etstoel te zijn wegens deelname aan patriottische activiteiten. Hij werd uit Drenthe verbannen en vertrok naar Coevorden.

uit de privésfeer
  • Was een aanzienlijk eigenerfde
  • Weigerde in januari 1811 een benoeming tot rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer bij K.B. van 28 augustus 1814

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.