Prof.Mr. H. Tollius

foto Prof.Mr. H. Tollius
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Veelzijdige geleerde die hoogleraar in Harderwijk en Leiden was. Doceerde in Harderwijk geschiedenis, Grieks en welsprekendheid en na 1809 in Leiden onder meer diplomatie en Griekse letterkunde. Speelde een belangrijke rol bij de scholing van de kinderen van de prins-erfstadhouder (de latere Willem I) en bij het beheer van diens landerijen in Polen. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam. Medeoprichter van de Leidse Maatschappij van Nederlandse Letterkunde.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Herman

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 28 februari 1742

overlijdensplaats en -datum
Zoeterwoude, 30 april 1822

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en Griekse taal, Hogeschool te Harderwijk, van 10 juni 1767 tot 1776 (tevens docent vaderlandse geschiedenis)
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Rijn)
  • belast met het onderwijs van prins Frederik aan de Hogeschool te Leiden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid commissie voor de reorganisatie van het hoger onderwijs

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Moest in 1787 met het prinselijk gezin uitwijken naar Het Loo, maar keerde later terug naar 's-Gravenhage
  • Zijn vader was advocaat en griffier der lenen van Breda

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.