Dr.Mr. W. de Lille

Hoogleraarszoon die na zijn studie carrière maakte in de advocatuur en de ambtenarij. Ambivalent in zijn politieke voorkeuren. Sloot zich in de jaren 1780 aan bij de patriottische vrijkorpsen, maar verkeerde tegelijk op zeer goede voet met prinsgezinde adellijke families - zo was hij een huisvriend van de schatrijke familie Sloet en behartigde zaken voor de Overijsselse Ridderschap. Werd door zijn huwelijk met de 45-jarige weduwe Sloet-Dedem uiterst vermogend. Was volksvertegenwoordiger tussen 1797 en 1802, maar verliet de Haagse politiek om zich volledig te wijden aan het uitbaten van zijn veenbedrijf op het Drentse landgoed Ter Heyl. Eindigde zijn loopbaan als raadheer aan het Gerechtshof van Drenthe.

in de periode 1797-1802: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 1 mei 1750

overlijdensplaats en -datum
Roden, 28 januari 1810

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • raad Loffelijke Etstoel van Drenthe, van 22 november 1802 tot 1805
  • raadsheer Gerechtshof van Drenthe, van 1805 tot 28 januari 1810

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • officier in het vrijkorps/exercitiegenootschap te Vollenhove, vanaf 1786
  • lid commissie van landbouw in Drenthe, vanaf 25 oktober 1805

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij was één van de twee opstellers van het declaratoir van de patriotten aan het adres van de staten-provinciaal te Kampen, inhoudende dat de vrijkorpsen verdedigingsmaatregelen wilden nemen tegen de oprukkende Pruisen.
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 trok hij zich terug uit de Tweede Nationale Vergadering
  • Had vanaf 1802 een goede verstandhouding met de Drentse landdrost S.P.A. van Heiden Reinestein; diens zoon Sigismund Jacques van Heiden Reinestein werd lid van het Wetgevend Lichaam na actieve bemiddeling door Willem Lille.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was arts te Zwolle en hoogleraar medicijnen en kruidkunde in Franker. Van 1 oktober 1762 tot 7 juni 1773 was hij rector-magnificus van het Atheneum te Franeker
  • Als 18-jarige student in Franeker maakte hij zich schuldig aan straatschenderij. Met twee vrienden werd hij opgepakt wegens 'trommelen op de deur en hard aanbellen bij het zomerhuisje van hoogleraar J. Schrader, met het oog op het dienstmeisje, het breken van een ruit en wegnemen van twee stoelen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.