J. de Joncheere

foto J. de Joncheere
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Utrechtse koopmanszoon en regent, die in 1786 in de patriottische Praetense Raad kwam. Na de restauratie in 1787 verloor hij die functie weer. Vanaf 1795 kreeg hij opnieuw bestuursfuncties en in 1799 werd hij lid van het Vertegenwoordigend Lichaam. Zat daarna ook vier jaar in het Wetgevend Lichaam.

in de periode 1799-1801: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paliacatta (Brits Indië), 26 november 1758

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 17 juni 1840

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

  • lid bestuur van Utrecht, van 1 oktober 1805 tot 1 februari 1808
  • lid Vroedschap van Utrecht, van 1 februari 1808 tot 13 juni 1811

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

  • regent Leeuwenburgh's gasthuis te Utrecht, vanaf 1798
  • regent ambachts kinderhuis te Utrecht, vanaf maart 1803

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1799 aanvankelijk niet toegelaten als lid van het Vertegenwoordigend Lichaam. Werd na nieuwe verkiezingen alsnog lid.

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman, fiscaal en kassier te Paliacatta

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.