W.P. Hubert

foto W.P. Hubert
bron: Cornelius Rogge

Bossche houthandelaar. Ontpopte zich samen met Pieter Vreede vanaf januari 1795 tot een belangrijke leider van de beweging die (met succes) eiste dat Staats Brabant eenzelfde staatkundige status zou krijgen als de oude zeven provinciën. Historicus Simon Schama omschreef zijn stijl in deze periode wel als "militant en plebeïsch". In maart 1796 gekozen in de Eerste Nationale Vergadering.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Pieter

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, oktober 1762

doopplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 27 oktober 1762

overlijdensplaats en -datum
Rosmalen, 3 april 1820

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • Republikeins gezind (in de Nationale Vergadering)
  • unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district 's-Hertogenbosch)
  • griffier vredegerecht te 's-Hertogenbosch, vanaf 1814

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid commissie van algemeen welzijn, informatie en organisatie van Brabant, van 5 januari 1796 tot 11 april 1796 (vergadering van representanten)
  • president Schipperscorporatie te 's-Hertogenbosch, 1813

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij stond in 1813 aan het hoofd van 240 Bosschenaren die verklaarden ervoor te waken dat de vorst, die hen zal regeren, 'Hollands bloed door de aderen stroomt'.

uit de privésfeer
Zijn vader was voortimmerman en stadsarchitect te 's-Hertogenbosch en schepen van die stad

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.