Mr. C. van der Hoop

foto Mr. C. van der Hoop

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 januari 1752

overlijdensplaats en -datum
Breda, 13 februari 1817

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • patriottisch (tijdens de Republiek)
  • Moderaat (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/11)

  • raadsheer Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, van 3 december 1799 tot 1802
  • lid Nationaal Syndicaat, van 1 maart 1802 tot 1 april 1804

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid bestuur patriottisch Nationaal Fonds, afdeling Amsterdam, vanaf 1787

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1787 'geremoveerd' door de stadhouder vanwege zijn patriottische gezindheid
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij in hechtenis genomen en gevangen gezet op Huis Ten Bosch. Zijn vrijlating volgde na de staatsgreep van 12 juni 1798.

uit de privésfeer
  • In 1804 verliet hij het Nationaal Syndicaat, omdat hij in grote financiële moeilijkheden verkeerde. Bovendien waren zijn problemen openbaar geworden, omdat hij het Staatsbewind op 15 maart 1804 verzocht om een schikking met een deel van zijn schuldeisers te bekrachtigen. De schuldenlast bedroeg ten minste 53.000 gulden.
  • Zijn vader was onder-klerk ter griffie van Hunne Hoog Mogenden, commissaris bij de staatstroepen en werkzaam in de handelszaak van zijn schoonvader Romswinckel

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.