Mr. G. Dumbar

Stadsarchivaris van Deventer en prominent patriots denker. Was goed bevriend met Joan Derck van der Capellen, hoewel hij diens stijl (te) radicaal vond. Publiceerde veel over Amerikaanse ontwikkelingen na de revolutie van 1776, en zag in de Amerikaanse constitutie van 1787 een blauwdruk voor de Nederlandse staatsrinrichting na de val van Willem V. Weigerde in 1795 zitting te nemen in de Eerste Nationale Vergadering, omdat hij vond dat te veel Overijsselse macht werd overgeheveld naar Den Haag. Inmiddels opgeklommen tot gewestelijk griffier kwam hij regelmatig in conflict met de nieuwe machthebbers, omdat hij zijn oranjegezinde ambtenaren bleef beschermen. Van 1801 tot zijn dood in 1802 volksvertegenwoordiger in het Wetgevend Lichaam.

in de periode 1801-1802: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gerard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 2 september 1743

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 augustus 1802

3.

Partij/stroming

stroming(en)
federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/11)

  • ambteloos, van februari 1798 tot 1801
  • lid Wetgevend Lichaam, van 2 november 1801 tot 6 augustus 1802 (voor Overijssel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

kolonel der schutterij te Deventer, vanaf 1786

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid commissie die tot taak heeft rapporten uit te brengen over een eventuele ingrijpende wijziging van het regeringsreglement van Deventer, vanaf 1785
  • rapporteur betreffende het concept-reglement van de Nationale Vergadering (met G.W. Van Marle)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Vanwege zijn patriottische gezindheid werd hij bij de oranje-omwenteling van september 1787 ontslagen als secretaris van Deventer, In 1795 werd hij weer in zijn functie hersteld.
  • Stelde in 1795 de Overijsselse publicatie der Regten van de Mens op, waarmee de patriotse omwenteling in dit gewest haar fundament kreeg
  • Wegens zijn federalistische opvattingen werd hij op 8 februari 1798 gevangen gezet te 's-Gravenhage en vervolgens op het Honselaarsdijkse slot.

uit de privésfeer
Zijn vader was griffier van de Staten van Overijssel (1762-1789)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.