P. Cats

Lakenkoopman uit Leeuwarden en later schepen en wethouder in de Friese hoofdstad. Zat in 1798-1799 in het Vertegenwoordigend Lichaam en maakte in 1814 deel uit van de Vergadering van Notabelen in Amsterdam. Was na 1814 provinciebestuurder.

in de periode 1798-1814: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Pieter

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 13 januari 1763

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 17 januari 1832

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/11)

  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 19 september 1814 tot 15 april 1831 (voor de steden, Leeuwarden)
  • lid Gedeputeerde Staten van Friesland, van 25 september 1816 tot 1 juli 1822

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • voogd stadsarmenkamer te Leeuwarden, van 23 januari 1801 tot 1802
  • commissaris van de bank van lening te Leeuwarden, vanaf 1812

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was grondeigenaar te Leeuwarden

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.