Mr. P.A. Sandelin

Zuid-Nederlands Tweede Kamerlid en daar vurig verdediger van het koninklijke regime. Was tijdens de Franse inlijving procureur in Amersfoort en daarna rechter in Brugge. De Staten van West-Vlaanderen kozen hem in 1829 tot Kamerlid. Vanwege zijn afwijzende houding tegen de Belgische opstand werd zijn huis geplunderd. Behield de Nederlandse nationaliteit en wed in 1844 staatsraad in buitengewone dienst.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1829-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pierre Alexandre

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Brussel, 19 februari 1777

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 mei 1857

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (onder Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • vicepresident rechtbank te Brugge, van 1814 tot 1817
  • president rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vanaf 1817
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1829 tot 18 oktober 1830 (voor West-Vlaanderen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid in buitengewone dienst, Raad van State, vanaf april 1844 (benoemd bij K.B. van 25 maart 1844)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Beantwoordde in 1830 als één van de weinige zuidelijke leden de vragen of er een Grondwetsherziening moest komen en of tot scheiding van Noord en Zuid moest worden overgegaan met "neen"

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na de Belgische opstand werd zijn huis in Brugge geplunderd en vluchtte hij naar Den Haag

uit de privésfeer
  • Koos in 1839 voor de Nederlandse nationaliteit
  • Zijn vader was notaris

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.