Prof.Mr. H. Nienhuis

foto Prof.Mr. H. Nienhuisvergrootglas

Groningse rechtsgeleerde die in 1848 als lid van de Dubbele Tweede Kamer op belangrijke onderdelen tegen de liberale Grondwetsherziening stemde. Zoon van een predikant en later gehuwd met een predikantsdochter. Als jongeling kwam hij onder de hoede van een professor en na een brede studie in Groningen werd hij advocaat en procureur. In 1823 op 33-jarige leeftijd hoogleraar hedendaags en burgerlijk recht. Werd omschreven als een eenvoudig, hulpvaardig geleerde. Actief in de vrijmetselarij.

ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1848: buitengewoon lid Tweede Kamer

voornaam

Hendrik

personalia

geboorteplaats en -datum
Ten Boer (Gr.), 12 februari 1790

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 28 november 1862

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

niet-kerkelijke levensbeschouwing
vrijmetselaar

partij/stroming

stroming(en)
conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Groningen, van 1812 tot 1816
 • tijdelijk griffier vredegerecht, kanton Leek, van 1812 tot juli 1813
 • procureur, rechtbank van eerste aanleg te Groningen, van 4 juni 1816 tot 1823
 • rechter-plaatsvervanger, rechtbank van een aanleg te Groningen, vanaf 18 juni 1822
 • hoogleraar hedendaags en burgerlijk recht, Hogeschool te Groningen, van 26 maart 1823 tot 1 januari 1858 (oratie op 6 oktober 1823)
 • rector magnificus Hogeschool te Groningen, van 1829 tot 1830
 • rector magnificus Hogeschool te Groningen, van 1844 tot 1845
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor de provincie Groningen)
 • gepensioneerd (staatspensioen van f. 2710,-)

nevenfuncties

 • lid College van Regenten over de gevangenissen in de stad Groningen, van mei 1814 tot december 1814
 • ouderling Classicaal bestuur te Groningen
 • lid Algemene Synodale Commissie Nederlandse Hervormde Kerk, vanaf 1850
 • lid college van groot-dignitarissen Orde der Vrijmetselaars

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Franse kostschool te Groningen
 • huisonderwijs bij conrector Prof. J.R. van Eerde van de Latijnsche school

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, van 1806 tot 25 april 1812
 • Griekse en Latijnse letterkunde, Griekse en Romeinse oudheden, vaderlandse taalkunde, stijl, welsprekenheid, logica, antropologie, biologie, wiskunde, en algemene en vaderlandse geschiedenis

activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken II (de Koning), IV (Prov. Staten en Gemeentebesturen), V (Justitie), IX (Waterstaat) en XII (additionele artikelen).
 • Stemde tegen de hoofdstukken I (het Rijk en zijn inwoners), II, III (Staten-Generaal), XI en XII
 • Was voor een sterk koningschap en tegenstander van te grote volksinvloed

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was predikant te Engelbert (Gr.)
 • Zijn moeder overleed in 1799. Hij was toen negen jaar.
 • Als zijn voogden traden op Gerhard Cremer, predikant te Woltersum, en Hendrik Braam, commissaris van wees- en huwelijkszaken

woonplaats(en)/adres(sen)
Groningen

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, augustus 1841

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Genootschap "Pro Excolendo Jure Patrio" te Groningen, vanaf 6 januari 1813
 • lid Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, vanaf 1841
 • lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, vanaf 1845
 • lid vrijmetselaarsloge "l'Union Provinçale" te Groningen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Juris Napoleonei de Divortio" (dissertatie, 1812)
 • "Over het Erfpachts-regt, ingevoerd bij de wet van den 10 Jan. 1824, met betrekking tot de Groninger vaste Beklemming" (1831) (met H.O. Feith, W.J. Quintus, H. Trip en H. de Ranitz)
 • "Akademische Voorlezingen over het Nederlandsch Burgerlijk Regt" (1849, 1854)

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 915
 • Levensbericht door J.H. Philipse, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1863

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Zuidlaren, 1812

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M.J. Vos, Anna Maria Johanna

kinderen
2 dochters (en 1 jong-gestorven zoontje)

vader
L. Nienhuis, Lambertus

moeder
A. Tonckens, Aaltje

broers en zusters
1 broer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.