L.P.J. burggraaf Du Bus de Gisignies

foto L.P.J. burggraaf Du Bus de Gisigniesvergrootglas

West-Vlaamse edelman, die tijdens de inlijving door Frankrijk van de Zuidelijke Nederlanden bestuursfuncties bekleedde. Werd in 1815 benoemd in de Tweede Kamer van het verenigde koninkrijk. Was in 1818 de eerste Zuid-Nederlandse voorzitter van de Tweede Kamer. Vervulde nadien het Gouverneurschap in de provincies Antwerpen en Zuid-Brabant en was commissaris-generaal van Nederlands-Indië. Trachtte de koloniale financiën en het bestuur in Indië op orde te brengen en was voorstander van particuliere landbouwexploitatie.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1828: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur, minister van staat

voornamen

Leonard Pierre Joseph

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
L.P.J. Dubus

geboorteplaats en -datum
Dottignies (Henegouwen), 28 februari 1780 (NNBW en Van der Aa: 1 maart)

overlijdensplaats en -datum
Oostmalle (Antwerpen), 31 mei 1849

opmerkingen over de naam en/of titel
Wapenvermeerdering als "du Bus de Gisignies", 14 juni 1822

hoofdfuncties en beroepen

 • militair in Franse dienst, vanaf 1802
 • adjunct-maire van Doornik, van 30 april 1813 tot mei 1814
 • intendant/commissaris, arrondissement Kortrijk, vanaf 18 mei 1814
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1819 (voor West-Vlaanderen)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1818 tot 18 oktober 1819
 • Gouverneur van Antwerpen, van 1 mei 1820 tot 1 april 1823 (benoemd bij K.B. van 3 april 1820)
 • Gouverneur van Zuid-Brabant, van 1 april 1823 tot 9 mei 1825 (benoemd bij K.B. van 25 maart 1823)
 • Commissaris-Generaal in Nederlandsch-Indië, van 4 februari 1826 tot 16 januari 1830 (benoemd bij K.B. van 10 augustus 1825)

ambtstitel
 • minister van staat, van 9 mei 1828 tot 18 oktober 1830

nevenfuncties

 • lid Staatscommissie voor het ontwerpen van de Wet op de nationale militie, vanaf 1815
 • lid Ridderschap van West-Vlaanderen, vanaf 13 september 1817
 • lid commissie voor de landbouw, provincie Antwerpen, van januari 1821 tot augustus 1823
 • lid commissie voor de botanische tuin te Brussel
 • president Hoge Raad van Landbouw, vanaf 29 augustus 1834

opleiding

academische studie
 • rechten (niet voltooid), Universiteit te Douai

wetenswaardigheden

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 24 november 1816
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 20 juli 1823
 • Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 6 juli 1830

predicaten/adellijke titels
 • verheven in de Nederlandse adelstand, 20 september 1816
 • burggraaf, 22 mei 1819

vermogenspositie
tractement als Commissaris-Generaal f 200.000 per jaar, met behoud van functie als Gouverneur van Zuid-Brabant

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"
 • B. de Prins, "Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies (1780-1849)" (2002)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 281
 • A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederland, deel II, 1629
 • Biographie Nationale, deel VI, 115

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd (echtgenote overleden 23 juli 1836)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Rumst, 20 november 1839

echtgeno(o)t(e)/partner
M.A.C. De Deurwaerder, Marie Anne

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M.A.C. Van der Gracht de Heti, Marie Antoinette Caroline

kinderen
1 dochter en 5 zonen (uit eerste huwelijk)

vader
P.I. Du Bus de Gisgnies, Pierre Ignace

geboorteplaats en/of -datum
Dottignies, 1 augustus 1756

moeder
M.Th.B. Vuylsteke, Marie Thérèse Barbe

geboorteplaats en/of -datum
Gheluwe, 1754

familierelaties
 • Neef (oomzegger) van F.J. Du Bus, Tweede Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.