Mr. J.H. van Reenen

foto Mr. J.H. van Reenen
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rechtsgeleerde uit een Amsterdamse regentenfamilie, die hoogleraar rechtswetenschap aan het Atheneum Illustre was en in 1824 zitting kreeg in de Tweede Kamer. Gold daar als een onafhankelijk lid, die soms afwijkend stemde van zijn Noord-Nederlandse medeleden. Was later tevens rijkscommissaris bij de Nederlandse Handel-Maatschappij en leidde in 1830 een staatscommissie die de bestuurlijke gevolgen van de afscheiding van Belgie moest onderzoeken. Vader van G.C.J. van Reenen, die onder meer burgemeester van Amsterdam en vicepresident van Raad van State was.

financiële oppositie
in de periode 1824-1838: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacobus Hendricus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 2 november 1783

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 3 augustus 1845

3.

Partij/stroming

stroming(en)
"financiële oppositie"

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1824 tot 15 oktober 1838 (voor Holland)
  • lid stedelijke raad van Amsterdam, van 1826 tot 3 augustus 1845
  • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 22 december 1840 tot 3 augustus 1845 (voor de steden, Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid College van Curatoren Atheneum Illustre te Amsterdam, vanaf 10 december 1828
  • lid Staatscommissie onderzoek naar wijziging in de staatscollegiën en administratiën ten gevolge van de scheiding van België, vanaf 23 oktober 1830

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
  • Behoorde in 1835 tot de 15 leden die tegen de begroting 1836/1837 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen.
  • Diende in 1836 een nieuw initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van sommige bepalingen van de wet op de personele belasting; ook dit voorstel werd later ingetrokken
  • Behoorde in 1837 tot de 21 leden die tegen de begroting 1838/1839 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen.

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat en schepen van Amsterdam

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.