Jhr.Mr. G. Fontein Verschuir

foto Jhr.Mr. G. Fontein Verschuir

Friese orangistische advocaat, die als prinsgezinde in het stadsbestuur van Alkmaar kwam. Vervulde ook tijdens de Bataafs-Franse Tijd diverse bestuursfuncties. Was daarna een vooraanstaande waterstaatsbestuurder in het noordelijk deel van Holland. Na 1814 wederom burgemeester van Alkmaar en door de Staten van Holland naar de Tweede Kamer afgevaardigd. Behoorde tot de conservatiefste leden. In 1831 Eerste Kamerlid. In Alkmaar leefde hij op grote voet en trad hij nogal autoritair op.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1838: buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gijsbert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 13 oktober 1764

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 2 januari 1838

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • staatsgezind (tijdens de Republiek)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)
 • ultraconservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/22)

 • buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1816 tot 2 december 1829 (voor Holland)
 • lid college van burgemeesters van Alkmaar, van januari 1822 tot 1 januari 1824
 • burgemeester van Alkmaar, van januari 1824 tot 2 januari 1838
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1831 tot 2 januari 1838

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 24 september 1829 tot 2 januari 1838
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap "Hondsbossche Zeewering en Duinen tot Petten", van 23 juni 1833 tot 1837

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1818 één van de vier Noord-Nederlanders die tegen een wetsvoorstel tot beperking van de drukpersvrijheid stemde. Het voorstel werd met 39 tegen 36 stemmen verworpen.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was burgemeester van Heiloo (1841-1854) en van Limmen (1852-1854)
 • Zijn vader was predikant en hoogleraar in de Oosterse talen in Franeker

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 25 augustus 1822

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.