Mr. F.G. baron van Lynden van Hemmen

foto Mr. F.G. baron van Lynden van Hemmen

Gelderse ambtsheer, die vóór 1795 raad en burgemeester van Zaltbommel was en tot de entourage van stadhouder Willem V behoorde. Moest in 1795 dan ook het land verlaten, maar keerde in 1813 terug en ging daarna opnieuw bestuursfuncties vervullen. Na lid van de Notabelenvergadering te zijn geweest, was hij vanaf 1818 Eerste Kamerlid. Had in 1831 zitting in een geheime grondwetscommissie. Volgens zijn levensbericht "in alle zijne betrekkingen even beminnelijk als eerbiedwaardig".

regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1814-1845: lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frans Godert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 februari 1761

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 april 1845

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • orangist
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement van de Boven-IJssel)
  • lid en president Hoge Raad van Adel, van 1818 tot 18 april 1845
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 februari 1818 tot 18 april 1845

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, van 30 januari 1831 tot 28 mei 1831 (geheime commissie)
  • lid Staatscommissie omtrent de reclames ten aanzien der abuizen, die zich in kadastrale werkzaamheden voordoen, vanaf januari 1833

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Behoorde in 1842 tot de elf leden die tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie stemden

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was gedeputeerde ter Staten-Generaal, gouverneur van de prinsen van Oranje en president van de raad van domeinen van prins Willem V

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814
  • baron, 2 juni 1822

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.