J.F. graaf van Hogendorp van Heeswijk

Rotterdamse regent uit een oorspronkelijk Vlissingse familie, die lid was van de Vroedschap en in 1787 burgemeester. Was tevens enkele keren boonheer, een vroedschapslid dat een voordracht mocht doen voor bepaalde ambten. Keerde na de Franse tijd terug als burgemeester van Rotterdam en maakte deel uit van de Notabelenvergadering. Daarna lid van de Staten-Generaal en zestien jaar Eerste Kamerlid. Bereikte in die functie de leeftijd van 85 jaar.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1831: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan François

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 mei 1746

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 oktober 1831

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist (tijdens de Republiek)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/27)

 • president college van burgemeesters van Rotterdam, van 7 juli 1814 tot 8 maart 1824
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1831
 • lid stedelijke raad van Rotterdam, van 1816 tot 1824
 • wethouder van Rotterdam, 1824

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Holland, van 16 september 1815 tot 18 oktober 1831
 • mecenas Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijken Wijsbegeerte te Rotterdam

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Antwoordde in 1830 'nee' op de vraag of scheiding van Noord en Zuid wenselijk was

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader behoorde tot de Vlissingse regentenklasse
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Rotterdam

predicaten/adellijke titels
 • graaf, 16 september 1815

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.