Jhr.Dr.Mr. N. Calkoen

foto Jhr.Dr.Mr. N. Calkoen

Zeer welgestelde Amsterdamse patriciër die in 1787 bij de patriottische revolte vanwege zijn orangistische gezindheid werd afgezet als regent. Keerde echter spoedig terug toen de Pruisen het oude bewind herstelden. In januari 1795 kwam er door de Franse inval opnieuw (tijdelijk) een einde aan zijn bestuursfuncties, maar in 1802 keerde hij wederom terug. Na lid te zijn geweest van het departementaal bestuur werd hij in 1806 lid van de Staatsraad en in 1808 van het Wetgevend Lichaam. Ook na 1813 speelde hij als lid van de Notabelenvergadering en van de Staten-Generaal nog een rol op nationaal niveau.

in de periode 1806-1815: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsraad (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 22 januari 1753

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 1 januari 1817

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • orangist (tijdens de Republiek)
  • regeringsgezind (vanaf 1801)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/30)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • commissaris in de commeriële bank te Amsterdam, omstreeks 1808
  • lid Syndicat de Hollande, vanaf 8 november 1810

afgeleide functies, presidia etc.
lid sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), van 17 juli 1806 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1787 door de patriotten uit het stadsbestuur verwijderd, maar keerde na de Pruisische interventie terug in zijn ambt
  • Onderhandelde op 19 januari 1795 tezamen met Van Boetzelaer van Kijfhoek met Pichegru over het starten van vredebesprekingen. Deze onderhandelingen leidden echter tot niets.
  • Stond in 1804 op de voordracht voor het Staatsbewind, maar zijn neef Bicker werd gekozen

uit de privésfeer
Zijn vader behoorde tot de Amsterdamse regentenklasse

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 24 november 1816

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.