Mr. J. Clifford

Amsterdamse advocaat, koopman en regent, die in de Tweede Kamer tot de gematigd vooruitstrevende leden behoorde. Voorstander van vrijhandel en tegenstander van persbreidel. Was schepen van Amsterdam en vervulde ook tijdens de Franse tijd bestuursfuncties. Na 1814 gedeputeerde van Noord-Holland en drie jaar Tweede Kamerlid. Wees in 1815 een adelijke titel af.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1816-1819: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 11 januari 1768

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 maart 1823

3.

Partij/stroming

stroming(en)
moderaat

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Provinciale Staten van Holland, van 19 september 1814 tot 21 oktober 1816 (voor de steden, Amsterdam)
  • lid Gedeputeerde Staten van het noordelijk deel van Holland, van 21 september 1814 tot oktober 1816
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1816 tot 18 oktober 1819 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • ontvanger der verenigde rechten te Amsterdam, 1812
  • lid commissie van verevening der achtergestelde vorderingen, vanaf maart 1818

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tegenstander van de wet tot beteugeling van de drukpers

predicaten/adellijke titels
  • verheven in de adelstand 16 september 1815, vervallen wegens niet lichten

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.