Jhr.Mr.Dr. G. Beelaerts van Blokland

foto Jhr.Mr.Dr. G. Beelaerts van Blokland
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Bestuurder uit een Dordts regentengeslacht, die in Kaap de Goede Hoop een rechterlijke functie bekleedde. Onder koning Willem I secretaris en lid van de Raad van State en later minister van Financiën. Combineerde die functie met het lidmaatschap van de Tweede Kamer, waardoor hij in december 1839 als enige voor zijn eigen begroting kon stemmen. Trad na verwerping van die begroting af. Keerde nadien terug in de Raad van State.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, regeringsgezinden ten tijde van Willem II, ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1823-1844: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gerard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 5 juli 1772

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 februari 1844

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1823 tot 18 oktober 1841 (1823-1840 voor Holland, 1840-1841 voor Zuid-Holland)
 • lid Raad van State, van 1 juni 1837 tot 30 september 1837 (benoemd bij K.B. van 29 mei 1837)
 • minister van Financiën ad interim, van 1 juni 1837 tot 30 september 1837
 • minister van Financiën, van 30 september 1837 tot 9 januari 1840
 • lid Raad van State, van 13 januari 1840 tot 25 februari 1844 (benoemd bij K.B. van 9 januari 1849)

ambtstitel
 • minister van staat, van 9 januari 1840 tot 25 februari 1844

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie samenstelling van nieuwe wetboeken
 • lid Ridderschap van Holland, vanaf 1823

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Behoorde in 1838 tot de 16 leden die vóór een door hem als minister verdedigd, maar verworpen wetsvoorstel over het tarief voor de rechten op in- en uit- en doorvoer stemden
 • Stemde bij de Grondwetsherziening van 1840 tegen het voorstel inzake de tweejaarlijkse begroting

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verdedigde in 1838 tevergeefs een wetsvoorstel over aanleg van spoorwegen op kosten van de Staat. Hijzelf en J. Weerts waren de enige Tweede Kamerleden die vóór stemden.
 • Behoorde (als minister/Tweede Kamerlid) in 1839 tot de 12 leden die vóór de (verworpen) ontwerp-Leningwet voor Nederlands-Indië stemden. Na deze verwerping trad minister Van den Bosch af. Liet hierna zelf wegens ziekte verstek gaan bij de behandeling in de Tweede Kamer van een wetsvoorstel inzake een overbruggingskrediet.
 • Trad in 1839 af als minister nadat zijn begroting met 51 tegen 1 stem (de zijne) op 23 december 1839 door de Tweede Kamer was verworpen

uit de privésfeer
 • Zijn vader behoorde tot de Dordtse regentenklasse
 • Een broer van hem was lid van het Hooggerechtshof en van de Hoge Raad

verkiezingen
 • Werd in 1841 verslagen door A. van Rijckevorsel. Kreeg in de Staten van Zuid-Holland in de derde stemmingsronde 23 stemmen, tegen 50 voor Van Rijckevorsel.

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 23 oktober 1817

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.