Jhr. P. Opperdoes Alewijn

Hoornse notabele, die twee jaar Tweede Kamerlid was. Zoon van een Amsterdamse regent en Hoorns raadslid. Bekleedde in Hoorn functies op belastinggebied en raads- en Statenlid. Daarnaast was hij hoofdingeland van enkele waterschappen. Behoorde tot de Kamerleden die zich verzetten tegen democratisering van de Grondwet in 1848. Zijn rol in Den Haag was na die Grondwetsherziening uitgespeeld.

regeringsgezind ten tijde van Willem II
in de periode 1847-1849: lid Tweede Kamer

voornaam

Pieter

personalia

geboorteplaats en -datum
Hoorn, 21 april 1800

overlijdensplaats en -datum
Hoorn, 9 maart 1875

levensbeschouwing
Gereformeerd (Nederlands Hervormd)

partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem II)
 • conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • controleur rijksbelastingen te Hoorn, omstreeks 1828 tot december 1843
 • lid stedelijke raad (vanaf 1851 gemeenteraad) van Hoorn, van 1830 tot 1868
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 22 december 1840 tot 27 oktober 1847 (voor de steden, Hoorn)
 • directeur directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, arrondissement Hoorn, van december 1843 tot 1 juli 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 oktober 1847 tot 13 februari 1849 (voor Noord-Holland)
 • rijksbetaalmeester, arrondissement Hoorn, van 1 juli 1849 tot 1 augustus 1870
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 24 september 1850 tot 9 maart 1875 (voor het kiesdistrict Hoorn)

nevenfuncties

 • lid College van administratie over de gevangenissen te Hoorn, vanaf 9 september 1844 (nog in 1872)
 • hoofdingeland waterschap De Beemster, omstreeks 1853 en nog in 1871
 • hoofdingeland waterschap Noorder IJ en Zeedijk, omstreeks 1859 tot 1875
 • hoofdingeland waterschap De Hondsbossche en Duinen tot Petten, omstreeks 1859 tot 1875
 • lid Comité voor den Noord-Hollandsch-Frieschen Spoorwegen, vanaf 27 november 1862
 • voorzitter derde militiedistrict van Noord-Holland, vanaf januari 1867
 • voorzitter College van Notabelen, Hervormde gemeente Hoorn, omstreeks 1871

activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1848 bij de eerste lezing tegen de hoofdstukken III (van de Staten-Generaal), VI en IX van de nieuwe Grondwet
 • Stemde in 1848 bij de tweede lezing tegen de wijziging van de additionele artikelen van de nieuwe Grondwet

wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Werd in 1848 in het district Hoorn verslagen door W.J.C. van Hasselt (lib.)
 • Werd in 1852 na herstemming verslagen door A.S. van Nierop (lib.)

woonplaats(en)/adres(sen)
Hoorn

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Eikenkroon, 1 mei 1870

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 7 oktober 1833

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919" (1990)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 34

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Enkhuizen, 30 mei 1828 (echtgenote overleden 31 oktober 1852)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Hoorn, 18 april 1854

echtgeno(o)t(e)/partner
C.E.W. Snouck van Loosen, Cornelia Eva Willemina

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M.L.C. Swart, Margaretha Lambertina Clara

vader
F. Alewijn, Frederic

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 15 mei 1775

moeder
M.Ch. Opperdoes, Margaretha Christina

geboorteplaats en/of -datum
Hoorn, 1780

familierelaties
 • Zoon van F. Alewijn, buitengewoon lid Staten-Generaal
 • Schoonzoon van S. Snouck van Loosen, Tweede Kamerlid
 • Schoonzoon (na tweede huwelijk) van J.M. Swart, buitengewoon Tweede Kamerlid
 • Aangetrouwde neef van P.A. baron van Boetzelaer, lid Wetgevend Lichaam, lid Notabelenvergadering en Tweede Kamerlid
 • Neef (oomzegger) van W. Alewijn, lid Notabelenvergadering

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.