Mr. A. Telting

Bekwame jurist die in Franeker gemeentesecretaris en in Harlingen kantonrechter was. Was tevens lange tijd lid van de stedelijke raad van Franeker en van de Staten van Friesland. Uitmuntend kenner van de Friese geschiedenis en cultuur. Schreef gedichten in het Fries. Als Kamerlid was hij tamelijk conservatief, met name wat staatkundige opvattingen betrof. Was ijverig, maar het ambt drukte hem zwaar en hij voerde niet graag het woord.

moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1843-1848: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Albartus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 11 oktober 1803

overlijdensplaats en -datum
Franeker, 17 september 1863

3.

Partij/stroming

stroming(en)
moderaat (enigszins hervormingsgezind)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 augustus 1843 tot 16 oktober 1848 (voor Friesland)
 • lid stedelijke raad (na 1851: gemeenteraad) van Franeker, van 1847 tot 17 september 1863
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 27 september 1850 tot 1 juli 1856 (voor het kiesdistrict Franeker)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Algemene Synodale Commissie Nederlandse Hervormde Kerk, van 1848 tot 1851
 • lid Algemene Synodale Commissie Nederlandse Hervormde Kerk, van 1860 tot 1863

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Bij de behandeling van de tweede titel van het Wetboek van Strafrecht in 1847 keerde hij zich tegen de bepalingen dat bij misdrijven kinderen onder de tien en bij overtredingen kinderen onder de acht jaar zonder meer ontoerekeningsvatbaar zouden worden verklaard.
 • Stemde in 1848 (bij de eerste lezing) tegen de hoofdstukken III (van de Staten-Generaal) en VI van de Grondwetsherziening. Was afwezig bij de tweede lezing.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 11 augustus 1843 besloot de Tweede Kamer met 23 tegen 21 stemmen dat hij als lid kon worden toegelaten. Er waren klachten geuit over het verloop van de verkiezing.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was secretaris van Franeker en later notaris
 • Zijn zoon Isaäc was raadsheer in de Hoge Raad
 • Zijn schoonvader was hoogleraar

verkiezingen
 • Versloeg in 1843 in de Staten van Friesland jhr. J.A. Lycklama a Nijeholt in de vierde stemronde met 23 tegen 22 stemmen
 • Was in juni 1848 geen Tweede Kamerkandidaat meer

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.