Mr. W.F.L. baron Rengers

Orangistische edelman, die in Friesland belastingambtenaar was en zes jaar de leiding had van het kabinet van de koning. In 1821 Statenlid in Friesland en zes jaar later door diezelfde Staten tot Tweede Kamerlid gekozen. Bleef dat drie jaar, waarna hij Gouverneur van Groningen werd. In 1850 benoemde Thorbecke hem, na de totstandkoming van de Provinciewet, niet tot Commissaris des Konings, waarna hij ambteloos bleef.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1827-1850: lid Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Frederik Lodewijk

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 november 1789

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 15 januari 1859

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van koning Willem I en koning Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 1821 tot 23 april 1827 (voor de Ridderschap, grietenij Ængwirden)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 april 1827 tot 1 juni 1830 (voor Friesland; in 1829 toegelaten 26 oktober)
  • Gouverneur van Groningen, van 14 juni 1830 tot 1 september 1850 (benoemd bij K.B. van 27 mei 1830)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid College van Curatoren Hogeschool te Franeker, tot 1 januari 1831
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 1 januari 1831 tot 1850

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een broer van hem gehuwd met een dochter van W.F. van Bylandt, lid Notabelenvergadering
  • Zijn vader was gedeputeerde ter Staten-Generaal, drossaard en stadhouder van de lenen van Valkenburg en lande van Overmaas en kamerheer van de Prins van Oranje

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Provinciale Staten van Friesland, 1814

predicaten/adellijke titels
  • baron, 8 juli 1822

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.