A.G. Camper

foto A.G. Camper
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Fries Tweede Kamerlid, derde zoon van de geleerde Petrus Camper. Zijn vader verzorgde ook grotendeels zijn opleiding, waarna hij optrad als diens assistent bij ontleedkundig onderzoek. Tevens vergezelde hij zijn vader op buitenlandse reizen. Na in Brabant drossaard te zijn geweest, kreeg hij bestuursfuncties in Friesland en werd hij onderwijsinspecteur. In 1819 kozen de Friese Staten hem tot Kamerlid, maar hij overleed vrij spoedig.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1820: lid notabelenvergadering, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Adriaan Gilles

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 maart 1759

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 februari 1820

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
  • commissaris-generaal administratie van convooien en licenten te Harlingen
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1819 tot 5 februari 1820 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid commissie tot regeling van het hoger onderwijs, vanaf 1813
  • voorzitter College van Curatoren Atheneum te Franeker, van 1815 tot 5 februari 1820

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vijfde afdeling (Vergadering van Notabelen), 29 maart 1814

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader, Petrus Camper, was hoogleraar geneeskunde te Franeker, Amsterdam en Groningen en gecommitteerde in de Raad van State
  • Zijn moeder was eerder gehuwd met de burgemeester van Harlingen

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Provinciale Staten van Friesland voor de steden (Franeker), 1814 (vanwege onverenigbaar ambt)
  • rector Hogeschool te Groningen (bedankt)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.