Jhr.Mr. H. van Sminia

Bestuurder en advocaat uit een voornaam Fries geslacht. Kleinzoon van de secretaris van de Friese Staten, Jetze van Sminia. Vervulde zowel tijdens de Republiek als in de Bataafs-Franse tijd belangrijke bestuursfuncties en was in 1813 tijdelijk de hoogste functionaris in Friesland. Maakte daarna deel uit van de unicamerale Staten-Generaal en gedurende een jaar van de Tweede Kamer.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1816: lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hector

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 5 december 1763

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 31 oktober 1816

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

  • grietman van Idaarderadeel, van 1814 tot 31 oktober 1816
  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Friesland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 31 oktober 1816 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Promoveerde bij prof. Valckenaar
  • Zijn schoonvader was grietman van Achtkarspelen
  • Zijn vader was grietman van Ængwirden en gecommitteerde in de Admiraliteit van Friesland

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 20 februari 1816

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.