Jhr.Mr. S.H. Roorda van Eysinga

Neef van de Gouverneur van Friesland, die in die provincie diverse lokale bestuursfuncties vervulde en vanaf 1814 zitting had in de Staten-Generaal. Ten tijde van de Republiek orangist, maar later kritisch over het financiele beleid van koning Willem I. Woonde op Huize Osinga-state in Langweer.

financiële oppositie
in de periode 1814-1822: lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Schelto Hessel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Langweer (grietenij Doniawerstal, Frl.), 11 oktober 1780

overlijdensplaats en -datum
Langweer (grietenij Doniawerstal, Frl.), 27 augustus 1829

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • financiële oppositie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 21 oktober 1822 (voor Friesland)
 • grietman van Doniawerstal, van 1819 tot 27 augustus 1829
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 1 juli 1828 tot 27 augustus 1829 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Garde d'Honneur van Napoleon
 • lid Ridderschap van Friesland, van 1828 tot 28 augustus 1829

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in 1819 tegen de ontwerp-tienjarige begroting voor 1820-1830
 • Behoorde in 1822 tot de vier noordelijke leden die tegen de Wet op de personele belasting stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was raad ter Admiraliteit van Friesland, gedeputeerde staat, lid van het algemeen bestuur en van Provinciale Staten van Friesland
 • Twee jongere broers van hem waren grietman van Rauwerderhem en van Hennaarderadeel

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.