Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl

foto Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijlvergrootglas

Gerespecteerd PvdA-Tweede Kamerlid dat zich snel een vooraanstaande positie in zijn fractie wist te verwerven. Afkomstig uit een Amsterdams katholiek gezin en na de Hogere landbouwschool landbouwer in Frankrijk. Werd daarna ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Behandelde als nieuwkomer in de Kamer het dossier over de visfraude-affaire ; een affaire die leidde tot het aftreden van minister Braks . In 1996 leidde hij de Kamercommissie die de CTSV-affaire onderzocht. Fractiesecretaris en daarna vicefractievoorzitter. Speelde een belangrijke rol bij instelling van Verantwoordingsdag . Verliet in 2000 de Kamer om leiding te geven aan de Raad voor Werk en Inkomen, daarna was hij voorzitter van de MBO-raad. Sinds 2016 is hij vicevoorzitter van het ABP.

PvdA
in de periode 1989-2000: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Joannes Petrus Cornelis Maria (Jan)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 oktober 1952

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • eerste vicevoorzitter Raad van Bestuur ABP, vanaf mei 2016 (bestuurslid namens de werkgevers)
 • voorzitter MBO-raad (landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie), van 1 november 2007 tot 1 mei 2016
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 1 oktober 2000

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • lid bestuur Willem Drees-lezing
 • voorzitter bestuur Stichting van het Onderwijs, vanaf 1 januari 2013

vorige (2/11)
 • voorzitter commissie arbeidsmarktsituatie Oost-Groningen, van oktober 2014 tot december 2015
 • onafhankelijk voorzitter stuurgroep Wieringerrandmeer, vanaf januari 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1994 tot 1 september 1998
 • voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 april 1996 tot 27 juni 1996

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1999 de belangrijkste initiatiefnemer voor de zgn. 'Dag der verantwoording" (tweede woensdag in mei). Vormde met Jan van Walsem (D66) een werkgroep die de opzet voor dat debat voorbereidde.
 • Diende in 1999 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van voorschriften inzake de besteding van pensioenoverschotten bij pensioenfondsen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.403 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.