Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl

foto Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijlvergrootglas

Gerespecteerd PvdA-Tweede Kamerlid dat zich snel een vooraanstaande positie in zijn fractie wist te verwerven. Afkomstig uit een Amsterdams katholiek gezin en na de Hogere landbouwschool landbouwer in Frankrijk. Werd daarna ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Behandelde als nieuwkomer in de Kamer het dossier over de visfraude-affaire ; een affaire die leidde tot het aftreden van minister Braks. In 1996 leidde hij de Kamercommissie die de CTSV-affaire onderzocht. Fractiesecretaris en daarna vicefractievoorzitter. Speelde een belangrijke rol bij instelling van Verantwoordingsdag . Verliet in 2000 de Kamer om leiding te geven aan de Raad voor Werk en Inkomen, daarna was hij voorzitter van de MBO-raad. Sinds 2016 is hij vicevoorzitter van het ABP.

PvdA
in de periode 1989-2000: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Joannes Petrus Cornelis Maria (Jan)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 oktober 1952

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • mede-eigenaar tuinbouwbedrijf te Saint Remy-en-Provence, vanaf 1979
 • beleidsmedewerker landbouw, Anne Vondelingstichting te Brussel, van 1980 tot 1984 (medewerker van europarlementariër Eiso Woltjer)
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 1982 tot 1986
 • beleidsmedewerker bureau beleidspresentatie, ministerie van Landbouw en Visserij, vanaf 1985
 • stafmedewerker E.G.-landbouwstructuurbeleid, ministerie van Landbouw en Visserij, tot november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 1 oktober 2000
 • voorzitter commissie van voorbereiding Raad voor Werk en Inkomen in oprichting, van 1 oktober 2000 tot 1 januari 2002
 • voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen), van 1 januari 2002 tot 1 november 2007
 • voorzitter MBO-raad (landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie), van 1 november 2007 tot 1 mei 2016
 • eerste vicevoorzitter Raad van Bestuur ABP, vanaf mei 2016 (bestuurslid namens de werkgevers)

Activiteiten

als parlementariër
 • Was aanvankelijk woordvoerder landbouw en visserij en later woordvoerder inkomensbeleid (pensioenen, ambtenarensalarissen, loonbeleid) van de PvdA-fractie
 • Diende in 1999 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van voorschriften inzake de besteding van pensioenoverschotten bij pensioenfondsen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.403 )
 • Was in 1999 de belangrijkste initiatiefnemer voor de zgn. 'Dag der verantwoording" (tweede woensdag in mei). Vormde met Jan van Walsem (D66) een werkgroep die de opzet voor dat debat voorbereidde.

Wetenswaardigheden

woonplaats
Aarlanderveen

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.