Drs. T. (Tom) Pitstra

foto Drs. T. (Tom) Pitstra
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Kamerlid van GroenLinks, die bekend stond als 'de man met de rode shawl'. Sportieve buurtactivist uit Groningen. Kenner van de kraakbeweging. Behoorde als oud-PSP'er tot de linkervleugel van GroenLinks. Als Eerste Kamerlid woordvoerder op velerlei terreinen, waarbij hij bewindslieden en opponenten strijdbaar tegemoet trad. In de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, waarnaar hij in 2001 tussentijds overstapte, lag hij minder goed vanwege zijn solistische optreden. Overtuigd Republikein en antimilitarist.

GroenLinks
in de periode 1991-2002: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Tom (Tom)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 6 augustus 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1968 tot 1990
 • GroenLinks, vanaf 1990

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Groningen, van 7 september 1982 tot 21 augustus 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 12 juni 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2001 tot 23 mei 2002
 • projectmedewerker ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen, HMC (Haags Milieucentrum), omstreeks 2004

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur VD-AMOK

vorige (2/3)
 • voorzitter Komité Zuidelijk Afrika, vanaf juni 1996
 • vicevoorzitter NIAZ (Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieubeheer, verkeer en waterstaat, economische zaken, landbouw en defensie van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken, grotestedenbeleid, minderheden, visserij en sport

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in 1989 door de linkervleugel van de PSP naar voren geschoven als tweede vertegenwoordiger van de PSP op de kandidatenlijst van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij vertegenwoordigde de groep die sceptisch stond tegenover samenwerking. Het congres gaf echter de voorkeur aan Wilbert Willems.
 • Nam in oktober 2001 afstand van het eerder door de fractie ingenomen standpunt om steun te verlenen aan de militaire operaties in Afghanistan tegen het Taliban-regime
 • Werd in 2002 niet meer gekandideerd voor de Tweede Kamer, omdat hij volgens de kandidaatstellingscommissie te solistisch was opgetreden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.