G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo

foto G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo

Gerrit-Jan van Otterloo (1949) was kandidaat van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. In 1986-1994 was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder volksgezondheid. Voor hij Kamerlid werd, was hij onder meer adjunct-directeur van de Haagse Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging en voorzitter van het PvdA-gewest Den Haag. Trad in 1995 toe tot het bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Daaraan kwam een einde door de bestuurlijke problemen bij die instelling. Nadien was hij adviseur, publicist en toezichthouder.

PvdA
in de periode 1986-heden: lid Tweede Kamer, kandidaat Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Jan Pieter (Gerrit-Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 mei 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966
 • 50PLUS

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 1986 tot 17 mei 1994
 • voorzitter Raad van Bestuur HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg), van 2009 tot 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur Thuiszorg Groningen, van 2009 tot 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • gemachtigde College sanering zorginstellingen, vanaf 2001

vorige (2/9)
 • penningmeester Stivoro, nationale organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken (voorheen Stichting Volksgezondheid en Roken)
 • secretaris-penningmeester IHMQ (International Institute for Health Management and Quality)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde op 26 oktober 1988 staatssecretaris Dees over de verhoging van de tarieven van medisch specialisten met zes procent
 • Bracht in 1994 via een initiatiefwetsvoorstel een wet tot stand waardoor AOW'ers met een laag inkomen werden overgeheveld van een particuliere ziektekostenverzekering naar het ziekenfonds. Zij betaalden feitelijk een te hoge premie in verhouding tot hun inkomen, de wetswijziging herstelde dat. (23.090)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd ondanks een voor hem gevoerde voorkeursactie in 1994 niet herkozen als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
Zijn broer Gerard was wethouder van 's-Gravenhage

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.