J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema

foto J.L.E.M.W.R.R. (Marie-Louise) Tiesinga-Autsema
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Ondernemende D66-vrouw die veel werk maakte van haar Eerste Kamerlidmaatschap. Kwam uit een onderwijsgezin. Leidde voor zij in de Senaat kwam een dochteronderneming van NRC Handelsblad en was later voorzitter van een zuiveringschap. In de Kamer hield zij zich met diverse onderwerpen bezig, waarvan defensie, cultuur en verkeer en waterstaat de belangrijkste waren. Zette zich met name in voor dierenwelzijn.

D66
in de periode 1981-1999: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina Ria Regina (Marie-Louise)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rozenburg (Z.H.), 19 mei 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1977 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • galeriehouder grafische kunst voor NRC Handelsblad, van 1968 tot 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 13 juni 1995
 • voorzitter Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland, van 1985 tot november 1987
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 februari 1998 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid commissie van NRC Handelsblad-lezers, vanaf 1 januari 1982

vorige (2/39)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, van 2005 tot 2013
 • voorzitter RZO (Raad voor de civiel-militaire zorg), van 2006 tot 1 april 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 september 1994 tot 13 juni 1995
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 februari 1998 tot 8 juni 1999

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met cultuur, buitenlandse zaken, defensie, verkeer, Antilliaanse zaken, economische zaken, landbouw en welzijn

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

anekdotes en citaten
 • Toen minister Winsemius in december 1982 voor het eerst in een debat optrad in de Eerste Kamer begroette ze hem met de woorden: "Ook namens mijn fractie heet ik Minister Ruding hartelijk welkom". In zijn antwoord zei de minister: "Ik dank met name mevrouw Tiesinga-Autsema dat zij mij met een zo vooraanstaand figuur als mijn collega Ruding door de war heeft willen halen. Ik denk dat het principe was 'lang, dun en lekker'.

verkiezingen
 • Werd in 1981 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.