Mr. E.L. (Eveline) Herfkens

foto Mr. E.L. (Eveline) Herfkens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Zelfbewuste, geëngageerde, maar ook dominante PvdA-politica uit Den Haag die zich als Tweede Kamerlid en minister bezighield met ontwikkelingssamenwerking. Als ambtenaar op Buitenlandse Zaken nauw betrokken bij hulpprogramma's aan Derde-Wereldlanden, onder meer aan Jamaïca. Daarnaast voorzitter van de Evert Vermeer Stichting (de aan de PvdA gelieerde stichting op het gebied van internationale solidariteit). Kwam in 1981 in de Tweede Kamer, vanwaaruit zij na negen jaar overstapte naar de Wereldbank. Vervolgens ambassadeur bij VN-organisaties. In het tweede kabinet-Kok opvolger van Jan Pronk op ontwikkelingssamenwerking. Veranderde op een aantal punten de koers van het Nederlandse beleid, onder andere door beperking van het aantal donorlanden. Bekleedde tot 2008 een topfunctie bij de VN.

PvdA
in de periode 1981-2002: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Eva Leonie (Eveline)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 januari 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), van 1975 tot 2008

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 1 september 1990
 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 september 1990 tot 1 november 1990 (in afwachting van benoeming tot bewindvoerder Wereldbank)
 • Nederlandse bewindvoerder, Wereldbank te Washington (aanvankelijk voor Nederland, Roemenië, Bulgarije, Joegoslavië, Cyprus en Israël, later ook voor Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina), van 1 november 1990 tot 1 november 1996
 • Permanent Vertegenwoordiger bij het bureau der Verenigde Naties en bij andere internationale organisaties te Genève, van 1 november 1996 tot 3 augustus 1998
 • minister zonder portefeuille, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 26 juli 2002
 • coördinator van de MDG-campagne ("Millennium Development Goals") van de Verenigde Naties, van 1 november 2002 tot 2008 (tot de doelen behoort onder meer het wereldwijd bevorderen van het gebruik van schoon water)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur African Centre for Economic Transformation (Accra, Ghana)

vorige (2/15)
 • adviseur OECD/DAC
 • gasthoogleraar Paul H. Nitze School of Advanced International Studies en senior fellow Center for Transatlantic relations

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 17 september 1986 tot 21 maart 1990
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1986 tot 1 september 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met buitenlandse zaken (Zuid- en Midden-Amerika), buitenlandse handel, en aangelegenheden betreffende IMF en Wereldbank.
 • Interpelleerde op 14 november 1984 minister Van den Broek over de situatie in en rond Nicaragua

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Veranderde in 2001 het subsidiestelsel voor particuliere organisaties op het gebied van structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Alle organisaties die zich menen voor het Medefinancieringsprogramma (MFP) te kunnen kwalificeren, kunnen een beroep op de subsidie doen. Zij moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen, waarvan de handhaving iedere vier jaar door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie wordt beoordeeld. Er wordt niet langer een vast percentage besteed aan het MFP.
 • Was lid van de 'Utstein-groep', waarin de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland samen met gelijkgezinden zich sterk maakten voor donorcoördinatie, effectiviteit en een moderne benadering van ontwikkelingssamenwerking.
 • Boekte als minister van Ontwikkelingssamenwerking belangrijke resultaten op het gebied van basisgezondheidszorg (AIDS-, polio- en malariabestrijding, toegang tot betaalbare medicijnen), basisonderwijs, schuldverlichting, hulp aan Afrika, handel (vrijere markttoegang in de Europese Unie en ontbinding van de hulp aan Minst Ontwikkelde Landen) en volume van hulp wereldwijd (inspanning dat andere landen de internationale norm van 0,7 halen).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam begin 2008 in opspraak toen bleek dat zij sinds 2002 het gebruik had van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken gehuurd appartement in New York. Dit was in strijd met de regels van de VN en bij het daarmee gemoeide bedrag, 6000 dollar per maand, werden vraagtekens gezet. Zij verklaarde aanvankelijk het te druk te hebben gehad om zich met de regeling rond het appartement bezig te houden, maar zei tevens te betreuren dat zij niet op de hoogte was geweest van de regels. Minister Verhagen verklaarde dat was gehandeld op basis van het bestaande beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een intern onderzoek door UNDP bevestigde in mei 2008 dat de door het ministerie betaalde vergoeding in strijd was met de Staff Regulations, maar dat er geen sprake was geweest van bewuste overtreding. Minister Verhagen erkende in augustus 2008 dat zowel het ministerie als mevrouw Herfkens zich van de regels hadden moeten vergewissen. Voor terugvordering van de vergoeding bestond echter onvoldoende juridische grondslag. UNDP aanvaardde haar eerder gedane aanbod om een jaar voor een symbolisch bedrag van 1 dollar te zullen werken, waarna de zaak als afgedaan werd beschouwd.

uit de privésfeer
 • Was als middelbare scholiere gemeentesecretaris van miniatuurstad Madurodam
 • Was tussen 1983 en 1990 getrouwd met Ed van Thijn

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Er stond in de krant: hoe durft dat meiske!", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 63
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Paul Hoebink, "Van wervelwind tot nachtkaars ontwikkelingssamenwerking onder Herfkens", De Internationale Spectator, april 2002
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.