F. (Fred) Borgman

foto F. (Fred) Borgmanvergrootglas

Jonggestorven CDA-politicus van AR-huize, die zich in de CDA-Tweede Kamerfractie aansloot bij de loyalisten die zich tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel soms tegen het kabinetsbeleid keerden, vooral op het gebied van het buitenlands beleid. Woordvoerder volksgezondheid en levensvraagstukken en secretaris van de fractie. Was gemeentebestuurder in Aalsmeer en werd later burgemeester van Nijkerk.

CDA
in de periode 1978-1990: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Freddie (Fred)

personalia

geboorteplaats en -datum
Aalsmeer, 16 december 1946

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 11 mei 1996

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1964 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • mede-firmant, handelskwekerij in de bloemisterij te Aalsmeer, van 1966 tot 1972 (in bedrijf van vader)
 • lid gemeenteraad van Aalsmeer, van 1 september 1970 tot 7 september 1982
 • algemeen secretaris CKB (Christelijke Kruideniersbond), van augustus 1972 tot februari 1975
 • wethouder (van onderwijs, economische en sociale zaken) van Aalsmeer, van 3 september 1974 tot 1 april 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 april 1978 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 16 maart 1990
 • burgemeester van Nijkerk, van 16 maart 1990 tot 1 december 1994

partijpolitieke functies

 • lid bestuur ARP kiesvereniging Aalsmeer, van 1970 tot 1973
 • lid bestuur ARP Kamerkring Haarlem, van 1970 tot 1973
 • fractievoorzitter prot.chr. fractie, gemeenteraad van Aalsmeer, van 1971 tot 1974
 • lid algemeen en dagelijks bestuur ARP, van 1973 tot 1977
 • voorzitter ARJOS (Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs), van 8 oktober 1973 tot 19 november 1977
 • lid algemeen bestuur CDA, van 1975 tot 1978
 • voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren Appèl), van april 1977 tot 1978
 • voorzitter CDA afdeling Aalsmeer, omstreeks november 1983 en nog in oktober 1984
 • voorzitter commissie Volksgezondheid, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • fractiesecretaris CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 1986 tot 16 maart 1990

nevenfuncties

 • lid Raad van Commissarissen Beleggingsmaatschappij "Borko" B.V. te Aalsmeer, van december 1983 en nog in januari 1990
 • voorzitter bezwarencommissie ambtenaren, gemeente Aalsmeer, van januari 1986 en nog in januari 1990

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Gehandicaptenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot september 1986
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1986 tot 14 september 1989
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot 16 maart 1990 (derde ondervoorzitter)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Aalsmeer

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-a te Amstelveen
 • vijfjarige Handelsavondschool te Aalsmeer, tot 1965

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-algemene handelskennis
 • M.O.-staatsinrichting

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, defensiepersoneel en gehandicaptenbeleid. Was woordvoerder bij de behandeling van wetsvoorstellen inzake euthanasie.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1978 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemden over het afzien van een korting op de sociale uitkeringen per 1 januari 1979
 • Behoorde op 6 december 1979 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Stemerdink/Brinkhorst stemde die zich uitsprak tegen productie en plaatsing van kruisraketten
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de 13 leden zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Ter Beek stemden, waarin de Tweede Kamer zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika. Stemde in tegenstelling tot zes fractiegenoten echter tegen een motie van afkeuring over het niet uitvoeren van die motie.
 • Behoorde in 1982 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-K.G. de Vries/Ter Beek stemden waarin om een Nederlandse voorstem in de VN werd gevraagd voor een resolutie over bevriezing van kernwapenarsenalen (de zgn. 'Freeze-resolutie')

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1975 voorstander van vorming van het CDA op Bijbelse grondslagen. Een door hem ingediend amendement waarin van CDA-politici instemming met die normen werd verlangd, werd door het eerste CDA-congres echter verworpen.
 • Sympatiseerde met de CDA-loyalisten ten tijde van het kabinet-Van Agt I

uit de privésfeer
Zijn vader was directeur van handelskwekerij "firma Borgman" te Aalsmeer en directeur van beleggingsmaatschappij "Borko" B.V.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Aalsmeer, Oosteinderweg 103, van 1978 tot september 1980
 • Aalsmeer, Stommeerkade 27, van 1980 en nog in 1990
 • Nijkerk

hobby's
tennisspelen, waterpolo

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Aalsmeer, 26 september 1968

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Koningen, Jacoba (Cobi)

kinderen
1 zoon en 2 dochters (1 dochter jong gestorven)

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
1 pleegzoon

vader
J. Borgman, Jan

geboorteplaats en/of -datum
Haarlemmermeer, 20 september 1918

moeder
S.J. de Vries, Sybranda Jacoba

geboorteplaats en/of -datum
Sassenheim, 31 januari 1921

beroep grootvader (vaderskant)
landarbeider

beroep grootvader (moederskant)
landarbeider

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.