Prof.Dr. W.J. (Willem) Witteveen

foto Prof.Dr. W.J. (Willem) Witteveenvergrootglas

Erudiete rechtswetenschapper die naam maakte als succesvol en gewaardeerd hoogleraar, partijfilosoof en senator van de PvdA. Zoon van VVD-minister Witteveen en achterkleinzoon van SDAP-wethouder Wibaut. Promoveerde in 1988 op een rechtstheoretisch proefschrift en verkreeg spoedig daarna, in 1990, de leerstoel encyclopedie van het recht in Tilburg. Was redacteur van het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de PvdA en in 1998 voorzitter van een commissie die het beginselprogramma herschreef. Werd in 1999 Eerste Kamerlid (tot 2007) en later nog eens vanaf januari 2013. Kwam in juli 2014, samen met vrouw en dochter, om bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Werd herdacht als een vriendelijk, tolerant en buitengewoon zorgvuldig optredend mens.

PvdA
in de periode 1999-2014: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Willem Johannes (Willem)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 5 mei 1952

overlijdensplaats en -datum
Oost-Oekraïne, aan boord van vliegtuig, 17 juli 2014 (omgekomen bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines nabij de Oost-Oekraïense plaats Grabovo)

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1994

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker staatsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1979 tot 1989
 • hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, Universiteit van Tilburg (voorheen: Katholieke Universiteit Brabant), van 1990 tot 17 juli 2014
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007
 • decaan liberal arts bachelor en hoogleraar rechtstheorie en retorica, Universiteit van Tilburg, van 2007 tot 17 juli 2014
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 januari 2013 tot 17 juli 2014

partijpolitieke functies

 • lid redactie tijdschrift "Socialisme en Democratie", tot 1999
 • voorzitter commissie beginselprogramma PvdA, van 1998 tot 1999
 • lid commissie Naleving Gedragscode PvdA-eurodelegatie, van 1999 tot 17 juli 2014
 • lid PvdA-adviescommissie 'actualisatie toekomst Koningshuis', 2011
 • lid redactieraad tijdschrift "Socialisme en Democratie", van 1999 tot 17 juli 2014
 • lid PvdA-gesprekskring 'Staat en burger'

nevenfuncties

 • voorzitter facultaire bibliotheekcommissie KUB, van 1990 tot 1999
 • aio-decaan KUB, van 1990 tot 1995
 • voorzitter vakgroep Encyclopedie, KUB, van 1990 tot 1999
 • lid lustrumcommissie KUB, 1993
 • lid redactie tijdschrift "Filosofie en praktijk", tot 1994
 • lid redactieraad rechten, Amsterdam University Press, van 1994 tot 1999
 • lid bestuur Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, van 1994 tot 1998
 • lid redactieraad "Univers", van 1995 tot 1999
 • lid bestuur Schoordijk Instituut, tot 1995
 • lid bestuur Stichting Tilburg University Press, van 1996 tot 1999
 • organisatie lezingen Twining, Shapiro te Tilburg
 • lid werkgroep rechtsgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw
 • contacthoogleraar Ars Aequi
 • voorzitter redactieraad tijdschrift "Nexus", omstreeks 2007 tot 17 juli 2014
 • voorzitter Bres (Bredase Erfgoed Stichting), van 2007 tot 17 juli 2014
 • lid bestuur Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 12 juni 2007

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare Montessorischool te Rotterdam

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, Openbaar "Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, van 1964 tot 1970

academische studie
 • Nederlands recht: staatkundige studierichting (internationale betrekkingen), Rijksuniversiteit Leiden, van 1970 tot 1978

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 1 juni 1988 (cum laude)

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2001 tot de elf leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Strafrechtelijke opvang van verslaafden stemden
 • In 2002 stemden hij en Jurgens als enigen van hun fractie tegen het voorstel Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers
 • Behoorde in 2003 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Wet werk en arbeid stemden. Stemde met zijn fractiegenoten Sylvester en Tan ook tegen het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werk en bijstand.
 • Behoorde in 2004 tot de drie leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Wet op de uitgebreide identificatieplicht stemden
 • Behoorde in 2005 tot de vier leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek stemden
 • Behoorde in 2006 tot de acht leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel 'afgeschemde getuigen' stemden
 • In 2014 stemden hij en Koole als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Wet uitbreiding bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Stond in 2007 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst
 • Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 16e (onverkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst

woonplaats(en)/adres(sen)
Breda, omstreeks 1999 tot juli 2014

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid International Society for the History of Rhetoric
 • deelnemer jaarlijks Round Table on Law and Semiotics
 • deelnemer Internationaal Law and Society Conference 1996 te Glasgow

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De retoriek in het recht" (dissertatie, 1988)
 • "Het wetgevend oordeel" (2010)
 • "De wet als kunstwerk. Een ander filosofie van het recht" (2014, posthuum verschenen)
 • mede-redacteur en auteur van tientallen wetenschappelijke boeken, artikelen, preadviezen en bundels op het gebied van de rechtsfilosofie
 • diverse opiniërende bijdragen en boekbesprekingen

literatuur/documentatie
 • Kees Versteegh, "Een minderheidsdenker zonder theater", NRC Handelsblad, 19 juli 2014
 • J.Th.J. van den Berg, "Willem Witteveen", column Parlement & Politiek, 25 juli 2014
 • R.A. Koole, "Man van het woord. Willem Witteveen (1952-2014)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014, 167

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Leiden, 1989

echtgeno(o)t(e)/partner
L. Heerkens, Lidwien

kinderen
1 dochter en 1 zoon

vader
Dr. H.J. Witteveen, Hendrikus Johannes (Johan)

geboorteplaats en/of -datum
Zeist, 12 juni 1921

moeder
R.L. de Vries Feyens, (Liesbeth)

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 3 april 1920

broers en zusters
3 broers en 1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
architect

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.