Ing. J.M. (Jan) Geluk

foto Ing. J.M. (Jan) Gelukvergrootglas

Zeeuws Tweede Kamerlid voor de VVD. Stapte op Schouwen-Duiveland in de voetstappen van zijn vader, die daar landbouwer was, en werd eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf. Was daarnaast actief in veel organisaties op landbouwgebied. In 1993 stapte hij over naar een handelsonderneming en drie jaar later werd hij zelfstandig adviseur. In de Tweede Kamer woordvoerder visserij en waterstaat en belangenbehartiger van de Zeeuwse schelpdiervissers en van de kokkelvissers in de Waddenzee. Na zeven jaar Kamerlidmaatschap werd hij in 2005 dijkgraaf - een functie die zijn vader ook bekleedde - van het waterschap Hollandse Delta.

VVD
in de periode 1998-2005: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Jan Marinus (Jan)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schuddebeurs (gem. Noordgouwe, Zld.), 6 augustus 1950

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • dijkgraaf waterschap Hollandse Delta, vanaf 1 juli 2005
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 2002 tot 30 juni 2005
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • directeur-eigenaar "Geluk Management ans Services B.V.", van 1996 tot 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • lid Stuurgroep Management Overstromingen
 • lid bestuur "Het Waterschapshuis"

vorige (2/21)
 • bestuursfuncties in landbouwcoöperaties
 • lid Raad van Commissarissen DRSH, van 2005 tot 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede-Kamerlid bezig met landbouw en visserij, waterstaat en ruimtelijke ordening (m.n. op waterstaatkundig gebied)
 • Zette zich in voor de mogelijkheid voor boeren om zich tegen waterschade te verzekeren

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was landbouwer, dijkgraaf en voorzitter van de Cebeco HR-groep
 • Is gehuwd met een Noorse

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.