Jhr.Mr. B.C. de Jonge

foto Jhr.Mr. B.C. de Jonge
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Conservatieve, antipapistische aristocraat, die voorstander was van een sterk gezag, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Begon zijn loopbaan als ambtenaar. Was als CHU-sympatisant een jaar minister van Oorlog in het vrijzinnige kabinet-Cort van der Linden. Kwam na de Eerste Wereldoorlog door toedoen van Colijn in dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) en werd in 1931 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Ontving in die functie tweemaal NSB-leider Mussert. Trad krachtig op tegen de inheemse oppositie. De Quay wenste hem in 1940 als 'sterke man' van de Nederlandse Unie. Lange, zeer zelfbewuste man.

CHU
in de periode 1917-1936: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Bonifacius Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 januari 1875

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 24 juni 1958

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1917

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • minister van Oorlog, van 15 juni 1917 tot 9 september 1918 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1917)
 • minister van Marine ad interim, van 28 juni 1918 tot 9 september 1918 (na het aftreden van minister Rambonnet)
 • lid Raad van Bestuur, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij te Londen, van april 1921 tot 1 november 1921
 • ambteloos, van 1 november 1921 tot september 1931
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, van 12 september 1931 tot 16 september 1936 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1931)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Raad van Commissarissen bank "Mendelssohn & Co." te Amsterdam, 1939
 • voorzitter Comité van Nationale Eensgezindheid, van juli 1940 tot 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1918 in conflict met opperbevelhebber Snijders, die vond dat verdediging van Nederland tegen een eventuele Duitse inval zinloos zou zijn. Koningin Wilhelmina weigerde echter het ontslag van Snijders te aanvaarden, hoewel het gehele kabinet De Jonge steunde.
 • Weigerde in 1928 een benoeming tot burgemeester van Rotterdam
 • Ontving in augustus 1935 als Gouverneur-Generaal NSB-leider Mussert en andere nationaal-socialisten

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn moeder was een nicht (oomzegger) van O.J.E. baron van Wassenaer van Catwijck, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was raadsheer in de Hoge Raad
 • Zijn zwager, J.C. graaf van Randwijck, was burgemeester van Amersfoort

niet-aanvaarde politieke functies (3/4)
 • minister van Oorlog, 12 januari 1920 (geweigerd)
 • minister van Marine en Oorlog, augustus 1922 (geweigerd)
 • Commissaris der Koningin in Utrecht, 1924 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.