W.J.L. Grobbée

foto W.J.L. Grobbée
bron: Ministerie van Financiën

Minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk Azn. Gewezen inspecteur der directe belastingen. Was de veertiende kandidaat voor die post en bleek ongeschikt voor het ministerschap. Trad na twee jaar af toen de Tweede Kamer zijn voorstellen voor verbetering van de financiën had afgewezen.

conservatief
in de periode 1883-1885: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Johan Lucas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 9 april 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 april 1907

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • ambteloos, van 1 januari 1880 tot 23 april 1883
  • minister van Financiën, van 23 april 1883 tot 4 mei 1885
  • ambteloos, vanaf 5 mei 1885

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Diende in 1883 een wetsvoorstel in tot verhoging van het invoerrecht op graan, hout en thee, en van de accijns op gedestilleerd. Dit voorstel werd in 1884 ingetrokken.
  • Diende in 1884 wetsvoorstellen in tot heffing van een klassenbelasting en tot vaststelling van het bedrag hiervan. Trok deze voorstellen in nadat de Tweede Kamer op 26 juni 1884 met 47 tegen 35 stemmen artikel 1 van de ontwerp-Wet op de klassenbelasting had verworpen. Vóór stemden alleen de liberalen, met uitzondering van de Kappeynianen en Van Houten.

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1884 wetten inzake de suikeraccijns (regeling belastingheffing op ongeraffineerde suiker), de ontmunting van f 25 mln. rijksdaalders en de verhoging van de uitgifte van muntbiljetten tot stand

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van J.W. Blanken, minister van Oorlog

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.