W.L.A. Gericke

foto W.L.A. Gericke

Marineofficier die het tot kapitein ter zee bracht en inspecteur van de artillerie der marine was. Werd tussentijds (de derde) minister van Marine in het kabinet-Heemskerk Azn., maar trad al na een half jaar af, nadat zijn plannen voor vlootuitbreiding waren afgewezen. Na zijn ministerschap zonder succes conservatief kandidaat voor de Tweede Kamer.

conservatief
in de periode 1885-1887: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Lodewijk Adolf

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vorden (Gld.), 10 juli 1836

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 december 1914

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • inspecteur van de artillerie der Marine, van 1 april 1880 tot 5 augustus 1885
  • minister van Marine, van 5 augustus 1885 tot 26 januari 1887
  • gepensioneerd, vanaf februari 1887 (na aftreden als minister)

officiersrangen (2/6)
  • schout-bij-nacht titulair, vanaf februari 1887
  • vice-admiraal titulair (vanaf omstreeks 1891)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

  • lid hoofdbestuur Nederlandse Rode Kruis, van 1892 tot 1901
  • directeur-administrateur Weduwen- en weezenfonds der militaire officieren bij 's Rijks zeemacht, omstreeks 1895

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad af nadat zijn plannen voor de aanbouw van nieuwe schepen in de Tweede Kamer op tegenstand waren gestuit. De Tweede Kamer nam op 18 december 1886 met 30 tegen 26 stemmen een amendement-Goeman Borgesius aan, waardoor de betreffende post op de begroting van Marine werd geschrapt.

uit de privésfeer
Nam op Borneo (in 1857) en in Djambi (1859) deel aan krijgsverrichtingen

verkiezingen
  • Was bij de algemene verkiezingen in 1888 Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage. Hij kreeg echter slechts een gering aantal stemmen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.