Ir. J. (Jan) Mol

foto Ir. J. (Jan) Mol
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Eerste Kamerlid voor de PvdA uit Zeeland, die woordvoerder economische zaken en landbouw was. Maakte naam door met Trip en Vis een voorstel voor het houden van een parlementaire enquête in te dienen; een voorstel dat het overigens niet haalde. Voorzitter van de commissie voor Economische Zaken. Werd in 1981 wel herkozen, maar hij trok zich voor zijn beëdiging terug. Reden was onder meer dat hem in de fractie geen ruimte was gelaten voor een afwijkend standpunt over het abortusvoorstel van het kabinet-Van Agt.

PvdA
in de periode 1977-1981: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kerkenveld (gem. Zuidwolde, Dr.), 3 februari 1934

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid gemeenteraad van Middelburg, van 6 september 1966 tot 1 september 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 februari 1977 tot 10 juni 1981
 • interim-manager (o.a. bij de gemeente Nijmegen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van februari 1978 tot juni 1981
 • lid diverse commissies van de Samenwerkende Electriciteitsbedrijven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1978 tot 16 september 1980
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1980 tot 23 juni 1981

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder economische zaken, landbouw en visserij en Europese zaken van de PvdA-Eerste-Kamerfractie
 • Diende in 1981 met Trip (PPR) en Vis (D'66) een voorstel in tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Aanvaardde in 1981, hoewel hij was herkozen, niet zijn Eerste Kamerzetel. Het standpunt van de fractie om tegen het wetsvoorstel zwangerschapsonderbreking van het kabinet-Van Agt I te stemmen, was voor hem onacceptabel en dat werd hem in zijn partij niet in dank afgenomen. Hij vroeg zich toen af of hij nog wel representant van 'deze PvdA' kon zijn, mede gelet op bij hem levende bezwaren tegen een groot aantal elementen uit het partijstandpunt inzake economische zaken.
 • Begeleidde begin jaren negentig als interim-manager de omvorming van de gemeentelijke nutsbedrijven en de N.V. Gazog naar de (private) N.V. Zuid-Gelderse Nutsbedrijven

verkiezingen
 • In 1974 kandidaat in en in 1980 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.