Mr. J.J. (Jan) Vis

foto Mr. J.J. (Jan) Vis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer/Dijkstra

Staatsrechtgeleerde die lange tijd een vooraanstaande D66-senator was. Aanvankelijk parlementair journalist bij onder meer NRC Handelsblad en later hoogleraar staatsrecht in Groningen. Als Eerste Kamerlid mede-initiatiefnemer van een voorstel voor een enquête en interpellant, toen minister Deetman buiten de Kamervergadering met aftreden had gedreigd om zo de CDA-fractie onder druk te zetten. Vooral door een heldere betoogtrant en een sterk analytisch vermogen had hij in de Senaat veel gezag. Had in 1994 als informateur een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het eerste paarse kabinet. Sloot zijn loopbaan af als staatsraad. Mede-auteur van een standaardwerk over parlementaire geschiedenis.

D66
in de periode 1980-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Wormerveer, 30 oktober 1933

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 24 januari 2011

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1967 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • politiek redacteur GPD (Gemeenschappelijke Persdienst), van september 1963 tot 1969
 • politiek redacteur "NRC Handelsblad", van 1969 tot 1 april 1973
 • lector staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 april 1973 tot 1 januari 1980
 • hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 januari 1980 tot 1 maart 1995 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1980 tot 1 maart 1995
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 december 1985 tot 1 maart 1995
 • lid Raad van State, van 1 maart 1995 tot 1 november 2003

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 14 mei 1994 tot 27 juni 1994 (met K.G. de Vries en G.M.V. van Aardenne)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid presidium Staatscommissie inzake Dualisme en lokale democratie (Staatscommissie-Elzinga), van 25 september 1998 tot januari 2000
 • lid Raad van Toezicht Stichting Arta-Lievegoedgroep, omstreeks augustus 2001

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf november 1981
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 3 december 1985 tot 1 maart 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken, financiën en hoger onderwijs van de D66-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1981 met Jan Mol (PvdA) en Boy Trip (PPR) mede-indiener van een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.
 • Interpelleerde op 15 november 1988 samen met Bas de Gaaij Fortman (PPR) minister Deetman over de gang van zaken rond de Harmonisatiewet WO/HBO

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 14 mei 1994 samen met De Vries (PvdA) en Van Aardenne (VVD) het verzoek om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de vorming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Op 26 juni 1994 rapporteerden zij dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was gebleken. Overeenstemming was wel bereikt over vrijwel alle niet-financieel-economische onderwerpen. Tevens was een beleidspakket in de financieel en sociaal-economische sector als basis voor samenwerking aanvaard. De VVD maakte echter bezwaren tegen belangrijke onderdelen van het pakket, zoals de ombuigingen op defensie, de investeringen in de infrastructuur, en de ombuigingen in de sociale zekerheid.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Minister Van Veen van Onderwijs hield zijn benoeming tot lector enige tijd tegen, omdat hij niet gepromoveerd was

verkiezingen
 • Werd in 1980 en 1981 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Hubert Smeets, "Een echte cultuurdemocraat", NRC Handelsblad, 26 januari 2011
 • J.Th.J. van den Berg, "Politicus op verzoek. Jan Vis (1933-2011)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, 143
 • Ned. Patriciaat, 1992

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.