Drs. M.A.M. (Thijs) Wöltgens

foto Drs. M.A.M. (Thijs) Wöltgensvergrootglas

In Kerkrade geboren en getogen PvdA-politicus, die vier jaar fractievoorzitter was. Deed in Utrecht vrije studierichting en was daarna tien jaar leraar economie. Brak na de Nacht van Schmelzer met de KVP en werd actief in de PvdA. Vijftien jaar Tweede Kamerlid, eerst als scherpzinnig en analytisch denkend woordvoerder financiën en daarna als welsprekende en geestige fractievoorzitter. Liet door een gemoedelijk instelling volgens sommigen echter zaken te veel op zijn beloop. Zachtaardig, diep gelovig man. Na zijn Kamerlidmaatschap zes jaar burgemeester van Kerkrade, vijf jaar voorzitter van de Open Universiteit en ten slotte voorzitter van de Zuid-Limburgse Kamer van Koophandel. Auteur van politiek-filosofische werken en zes jaar senator. Limburger met de beschouwelijkheid van de intellectueel pur sang.

PvdA
in de periode 1977-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Mathias Andreas Marie (Thijs)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kerkrade, 30 november 1943

overlijdensplaats en -datum
Kerkrade, 7 mei 2008

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1966
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar economie, R.K. "Bernardinuscollege" te Heerlen, van 1967 tot 1977
 • lid gemeenteraad van Kerkrade, van 1 september 1970 tot juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 30 augustus 1994
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1989 tot 3 mei 1994
 • burgemeester van Kerkrade, van 1 september 1994 tot 1 september 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 10 januari 2002
 • voorzitter College van Bestuur Open Universteit te Heerlen, van 1 september 2000 tot 1 september 2005

Activiteiten

als parlementariër
 • Voordat hij fractievoorzitter werd, was hij woordvoerder financiën en economische zaken (regionale economische zaken) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Voerde in de jaren 1981-1988 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Diende in 1979 een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op loonbelasting en de Wet op de inkomensbelasting inzake de aftopping van hogere inkomens. Dit voorstel werd wegens gebrek aan steun ingetrokken.
 • Interpelleerde op 18 december 1980 met René van der Linden (CDA) minister Van Aardenne over de voortgangsrapportage over de Perspectievennota Zuid-Limburg
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met financiën, binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling) en Antilliaanse zaken. Was in 2001 woordvoerder bij de algemene financiëëe beschouwingen.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was werkzaam bij de Staatsmijnen te Kerkrade

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Beertje Colargol" (koosnaam)

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Mislukte doorbraak. Geschiedenis van de Socialistische Mijnwerkersbond" (Valkenburg, 1974)
 • "Lof van de politiek" (1992)
 • "De Nee-zeggers, of de politiek van het economisch-liberalisme" (1996)
 • "De overwinning op de erfzonde en de ziel van Europa" (2001)
 • "Allah of Grondwet? Twee concepten van het primaat van de politiek", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004, 82
 • "Op naar Keerpunt 2011 - Wat de PvdA kan leren van Joop den Uyl" (boekessay in "Socialisme en Democratie"), mei 2008

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 23 oktober 1989
 • Coen van Zwol, "Wendbaar socialist, gehuld in sigarenrook", NRC Handelsblad, 8 mei 2008
 • Jacques Wallage, "Bij de dood van Thijs Wöltgens (1953-2008)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008, 139-142
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.