Dr. S. (Sytze) Faber

foto Dr. S. (Sytze) Faber
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nick Morelis

Spraakmakend Fries Tweede Kamerlid en bestuurder van antirevolutionairen huize. Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en veelgevraagd columnist. Had grote bezwaren tegen het tot stand komen van het kabinet-Van Agt/Wiegel maar stemde, anders dan de loyalisten rond Aantjes, niet tegen en sloot zich ook niet bij hen aan. Het paste bij zijn onafhankelijke geest om zich niet bij voorbaat aan groepsdenken te binden. Speelde een belangrijke rol in de debatten over de grondwetsherziening en was verder onder meer woordvoerder op het gebied van binnenlands bestuur, politie, natuur en wetenschapsbeleid. Werd in 1985 burgemeester van Hoogeveen.

CDA
in de periode 1977-1985: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sijtze (Sytze)

geboorteplaats en -datum
Schettens (gem. Wonseradeel), 22 januari 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van oktober 1964 tot april 1966 (assistent van Prof.dr. H.A. Brasz)
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker bestuurskunde, Fryske Akademy te Leeuwarden, van 15 april 1966 tot juni 1977
 • lid gemeenteraad van Tietjerksteradeel, van 3 september 1974 tot 5 september 1978
 • lid hoofdredactie "Friesch Dagblad", van 1 juli 1977 tot 15 januari 1985 (samen met Ype Schaaf)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 22 januari 1985
 • burgemeester van Hoogeveen, van 15 januari 1985 tot 1 september 1998

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • (politiek) columnist "Friesch Dagblad", vanaf 2002

vorige (2/25)
 • voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaakbond, van december 2006 tot december 2007
 • voorzitter Wopke Eekhoffstichting, vanaf 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 22 januari 1985
 • voorzitter commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1982 tot 22 januari 1985

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de Tweede Kamer woordvoerder binnenlandse zaken (onder andere binnenlandse bestuur en grondwetszaken), politie-aangelegenheden en werkwijze en organisatie van de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met landbouw (bosbouw), natuurbeleid, sport en wetenschapsbeleid (informatietechnologie).
 • Interpelleerde op 26 april 1979 staatssecretaris Wallis de Vries over het uitsluiten van Israëlische sportlieden van deelneming aan het wereldkampioenschap tafeltennis in Noord-Korea
 • Interpelleerde op 21 juni 1984 samen met Gert Schutte (GPV) minister-president Lubbers over de viering van Bevrijdingsdag in 1985

opvallend stemgedrag (0/13)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Had in 1981 en 1982 een door zijn partij erkend gravamen (gewetensbezwaar) tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Voerde in december 1984 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WWV, omdat hij juridische bezwaren had tegen het voorstel om de gelijke behandeling te bereiken door mannelijke niet-kostwinners het recht op een WWV-uitkering te ontnemen.

uit de privésfeer
 • Was in 1988 samen met zijn collega Bert Smallenbroek onderwerp van discussie toen zij bij een avondlijke knokpartij met een groep jongeren betrokken raakten. Anders dan voor Smallenbroek waren er voor hem geen gevolgen.

anekdotes en citaten
 • Noemde Aantjes de machtigste man van Nederland, toen deze zowel voorzitter van de CDA-fractie als aanvoerder van de loyalisten was.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.