Dr. S. (Sytze) Faber

foto Dr. S. (Sytze) Fabervergrootglas

Spraakmakend Fries Tweede Kamerlid en bestuurder van antirevolutionairen huize. Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en veelgevraagd columnist. Had grote bezwaren tegen het tot stand komen van het kabinet-Van Agt/Wiegel maar stemde, anders dan de loyalisten rond Aantjes, niet tegen en sloot zich ook niet bij hen aan. Het paste bij zijn individualistische aard om zich niet bij voorbaat aan groepsdenken te binden. Speelde een belangrijke rol in de debatten over de grondwetsherziening en was verder onder meer woordvoerder op het gebied van binnenlands bestuur, politie, natuur en wetenschapsbeleid. Werd in 1985 burgemeester van Hoogeveen. Overleefde in die functie diverse persoonlijke affaires.

CDA
in de periode 1977-1985: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Sijtze (Sytze)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schettens (gem. Wonseradeel, Frl.), 22 januari 1937

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van oktober 1964 tot april 1966 (assistent van Prof.dr. H.A. Brasz)
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker bestuurskunde, Fryske Akademy te Leeuwarden, van 15 april 1966 tot juni 1977
 • lid gemeenteraad van Tietjerksteradeel, van 3 september 1974 tot 5 september 1978
 • lid hoofdredactie "Friesch Dagblad", van 1 juli 1977 tot 15 januari 1985 (samen met Ype Schaaf)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 22 januari 1985
 • burgemeester van Hoogeveen, van 15 januari 1985 tot 1 september 1998

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de Tweede Kamer woordvoerder binnenlandse zaken (onder andere binnenlandse bestuur en grondwetszaken), politie-aangelegenheden en werkwijze en organisatie van de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met landbouw (bosbouw), natuurbeleid, sport en wetenschapsbeleid (informatietechnologie).
 • Interpelleerde op 26 april 1979 staatssecretaris Wallis de Vries over het uitsluiten van Israëlische sportlieden van deelneming aan het wereldkampioenschap tafeltennis in Noord-Korea
 • Interpelleerde op 21 juni 1984 samen met Gert Schutte (GPV) minister-president Lubbers over de viering van Bevrijdingsdag in 1985

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1978 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemden over het afzien van een korting op de sociale uitkeringen per 1 januari 1979
 • Behoorde op 6 december 1979 tot de tien leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Stemerdink/Brinkhorst stemden die zich uitsprak tegen productie en plaatsing van kruisraketten
 • Behoorde in 1980 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Buurmeijer/Wessel-Tuinstra stemden over de mogelijkheid voor GAB's om door illegale buitenlandse werknemers vervulde arbeidsplaatsen alsnog te legaliseren
 • Stemde in 1980 als enige van zijn fractie vóór een (verworpen) motie-Den Uyl waarin treurnis werd uitgesproken over de bij de benoeming van W. Scholten tot vicepresident van de Raad van State gevolgde procedure
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de 13 leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Ter Beek stemden, waarin de Tweede Kamer zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika. Stemde in tegenstelling tot zes fractiegenoten echter tegen een motie van afkeuring over het niet uitvoeren van die motie.
 • Behoorde in december 1980 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen
 • Behoorde in februari 1981 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd vanwege de Chinese reactie het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Dijkman stemde, waarin de regering werd gevraagd af te zien van het voornemen om de huursubsidie voor minimuminkomens te verlagen
 • Stemde in 1982 als enige van zijn fractie vóór een (verworpen) motie-Tommel/Rienks/Waltmans tegen een definitief besluit over aanleg van Rijksweg 27 door het landgoed Amelisweerd
 • Behoorde in 1982 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-K.G. de Vries/Ter Beek stemden waarin om een Nederlandse voorstem in de VN werd gevraagd voor een resolutie over bevriezing van kernwapenarsenalen (de zgn. 'Freeze-resolutie')
 • Behoorde in 1983 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemde over de korting van 2 procent op het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen
 • Behoorde in 1984 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór de (verworpen) motie-Engwirda stemden over iniatieven voor wapenvermindering als criterium voor de definitieve beslissing over plaatsing van kruisraketten
 • Behoorde in 1984 tot de acht leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Dales c.s. stemden op het wetsvoorstel over invoering van gelijke uitkeringsrechten in de WWV voor mannen en vrouwen. Stemde daarna met zeven fractiegenoten tegen artikel III, dat werd verworpen, en tegen het wetsvoorstel dat eveneens werd verworpen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was landbouwer in de Wieringermeer

woonplaats
Hoogeveen

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Burgemeester en Democratie" (dissertatie, 1974)
 • "Friesland en Openbaar Bestuur"
 • "De wet van de koestal. Gereformeerden in Den Haag" (2007)
 • diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.