F.W.C. (Frits) Castricum

foto F.W.C. (Frits) Castricumvergrootglas

Brabantse PvdA-afgevaardigde, die vóór hij in de Tweede Kamer kwam journalist en vakbondsbestuurder was. In de Tweede Kamer lange tijd woordvoerder verkeer, waarbij vooral openbaar vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid zijn belangstelling hadden. Fractiesecretaris en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Leidde na het aftreden van partijvoorzitter Marjanne Sint enige tijd als waarnemer de PvdA. Stapte later over naar het Europees Parlement, maar keerde in 1999 terug naar het Binnenhof. Ditmaal als Eerste Kamerlid. Speelde daar geen opvallende rol. Nuchtere selfmade man, die geen behoefte had zichzelf onnodig op de voorgrond te plaatsen.

PvdA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Fredericus Wilhelmus Cornelis (Frits)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boxtel, 19 april 1947

overlijdensplaats en -datum
Boxtel, 12 september 2011

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1968

Hoofdfuncties/beroepen

 • journalist regioredactie, dagblad "De Stem" te Oosterhout/Breda, van 1964 tot 1967
 • medewerker persdienst DAF (Van Doorne's Automobiel Fabriek), van 1968 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 17 mei 1994
 • waarnemend voorzitter PvdA, van augustus 1991 tot 13 maart 1992 (na het aftreden van Marjanne Sint)
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer (vervoer, infrastructuur) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met economische zaken (m.n. regionaal beleid), ruimtelijke ordening en binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling). Was in 1988 woordvoerder bij de behandeling van het rapport van de enquêtecommissie bouwsubsidies.
 • Interpelleerde op 27 juni 1978 minister Van Aardenne over de steunverlening aan het bedrijf Hollandia Wol te Veenendaal
 • Interpelleerde op 2 december 1982 minister Smit-Kroes over de tarieven voor het openbaar vervoer
 • Interpelleerde op 12 februari 1986 samen met zijn fractiegenoot Veldhoen minister Smit-Kroes over uitlatingen van de minister van VROM over het verkeers- en vervoersbeleid
 • Was in 1988 woordvoerder van zijn fractie in de debatten over de uitkomsten van parlementaire enquête naar bouwsubsidies
 • Bracht in 1991 met Schutte (GPV) en Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816 )
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en Europese zaken

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was
 • Behoorde in 1980 met Kombrink en Roethof tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Nijhof stemde tegen het mogelijk maken van stemmingen in uitgebreide commissievergaderingen

op het gebied van de EU
 • Diende in maart 1996 een verslag in over de inter-operabiliteit van een Europese netwerk van hogesnelheidstreinen. Bepleitte onder meer de aanpassingen van rails-netwerk in de lidstaten om zo te kunnen komen tot een vrij vervoer per spoor van goederen, en een systeem van grensoverschrijdend openbaar vervoer per spoor in grensstreken.
 • Diende in januari 1997 een verslag in over overheidssteun aan openbaar vervoer.
 • Ondertekende in december 1998 een motie van wantrouwen jegens de Europese Commissie vanwege fraude door eurocommissaris Edith Cresson.
 • Diende in februari 1999 een verslag in over de technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.