F.W.C. (Frits) Castricum

foto F.W.C. (Frits) Castricum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Brabantse PvdA-afgevaardigde, die vóór hij in de Tweede Kamer kwam journalist en vakbondsbestuurder was. In de Tweede Kamer lange tijd woordvoerder verkeer, waarbij vooral openbaar vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid zijn belangstelling hadden. Fractiesecretaris en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Leidde na het aftreden van partijvoorzitter Marjanne Sint enige tijd als waarnemer de PvdA. Stapte later over naar het Europees Parlement, maar keerde in 1999 terug naar het Binnenhof. Ditmaal als Eerste Kamerlid. Speelde daar geen opvallende rol. Nuchtere selfmade man, die geen behoefte had zichzelf onnodig op de voorgrond te plaatsen.

PvdA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Fredericus Wilhelmus Cornelis (Frits)

geboorteplaats en -datum
Boxtel, 19 april 1947

overlijdensplaats en -datum
Boxtel, 12 september 2011

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1968

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • journalist regioredactie, dagblad "De Stem" te Oosterhout/Breda, van 1964 tot 1967
 • medewerker persdienst DAF (Van Doorne's Automobiel Fabriek), van 1968 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 17 mei 1994
 • waarnemend voorzitter PvdA, van augustus 1991 tot 13 maart 1992 (na het aftreden van Marjanne Sint)
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid Adviescommissie Schippersinternaten, vanaf 1999
 • lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid, voorzitter van de Kamer Wegverkeer, vanaf juni 1999

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 1995 tot 8 juni 1999
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, omstreeks oktober 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/7)
 • Was in 1988 woordvoerder van zijn fractie in de debatten over de uitkomsten van parlementaire enquête naar bouwsubsidies
 • Bracht in 1991 met Schutte (GPV) en Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en Europese zaken

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


op het gebied van de EU (3/4)
 • Diende in januari 1997 een verslag in over overheidssteun aan openbaar vervoer.
 • Ondertekende in december 1998 een motie van wantrouwen jegens de Europese Commissie vanwege fraude door eurocommissaris Edith Cresson.
 • Diende in februari 1999 een verslag in over de technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in oktober 1977 tegen het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl
 • Werd in september 1989 bij de strijd om het vicefractievoorzitterschap met 1 stem verschil verslagen door Frans Leijnse

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.