L. Neher

foto L. Neher
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

PTT-topman, die kortstondig minister was in het kabinet-Beel I. Was jarenlang hét gezicht van de Nederlandse PTT en hield zelfs als minister van Openbare Werken de verantwoordelijkheid voor dat Staatsbedrijf. Maakte met onder meer Drees tijdens de oorlog deel uit van het College van Vertrouwensmannen. Speelde als gedelegeerde van het Opperbestuur een rol bij de oplossing van de Indonesische kwestie. Stond in de Indische kwestie overigens vaak tegenover zijn partijgenoten, omdat hij voorstander was van militair ingrijpen. Keerde in 1949 terug in de top van de PTT. Meer manager dan politicus.

PvdA
in de periode 1944-1948: minister, lid College van Vertrouwensmannen

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lambertus

wijziging in naam en/of titulatuur
 • L. Neher, van 13 september 1889 tot 21 september 1954
 • Dr. L. Neher, vanaf 21 september 1954 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 september 1889

overlijdensplaats en -datum
Voorst (Gld.), 22 augustus 1967

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/16)

 • directeur-generaal Staatsbedrijf der PTT, van 1 november 1945 tot 1 maart 1947
 • minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van 3 maart 1947 tot 1 maart 1948 (departement per 1 maart ingesteld bij K.B. van 28 februari 1947; werd op 3 maart beëdigd)
 • lid Nederlandse onderhandelingscommissie met de Commissie van Goede Diensten voor Indonesië, van 1 december 1947 tot 1 maart 1948
 • gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië, van 1 maart 1948 tot 1 februari 1949 (tot 1 augustus 1948 samen met jhr.mr. H.L. van Vredenburch, daarna met L.J.M. Beel)
 • directeur-generaal Staatbedrijf der PTT, van 1 februari 1949 tot 1 oktober 1954

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting tevens belast met aangelegenheden betreffende de PTT

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/33)

 • voorzitter Commissie Technische Studie en Maatschappijwetenschappen
 • lid bestuur Rijksverdedigingorganisatie TNO

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1947 een wetsvoorstel in over de rechtspositie van het Staatsbedrijf der PTT. Hierdoor moest de PTT zelfstandiger worden en als rechtspersoon worden erkend. Dit moest het bedrijfsmatige karakter beter doen uitkomen. Het wetsvoorstel werd in 1953 ingetrokken. (636)
 • Diende in 1948 wetsvoorstellen in tot wijziging van de Woningwet en over bijzondere voorzieningen betreffende de wederopbouw. De voorstellen werd ruim een half jaar later door zijn opvolger ingetrokken. (620 & 740)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1947 samen met minister Beel de Woonruimtewet 1947 (Stb. H 291) tot stand, die gemeenten in verband met de woningnood betere mogelijkheden gaf om de woongelegenheid te verdelen; een woonvergunning werd verplicht gesteld (424)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Koos bij besluiten over het beleid ten aanzien van Indonesië vrijwel steeds de zijde van de niet-socialistische ministers en was voorstander van krachtiger optreden tegen de Republiek
 • Vertrok 1 december 1947 naar Nederlands-Indië en bleef daar, met enige onderbrekingen, tot oktober 1948. Minister Vos nam in die tijd voor hem waar als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
 • Werd in 1949 gepasseerd voor het burgemeesterschap van 's-Gravenhage

uit de privésfeer
 • Vanaf 1943 actief in het "Nationaal Comité van Verzet" (steun aan verzetsgroepen)
 • Het laboratorium van de PTT (nu KPN) in Leidschendam is naar hem genoemd

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Dijkstra (schuilnaam in de illegaliteit)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.G. Visser, "Manager van de grote lijn. Dr. L. Neher (1889-1967), directeur-generaal PTT", in: A.F. Manning e.a. (red.), "Onze Jaren. De wereld na 1945, geschiedenis van de eigen tijd", deel 1, 95
 • J.G. Visser, "Neher, Lambertus (1889-1967)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 423

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.