Drs. J.A. (Joop) Bakker

foto Drs. J.A. (Joop) Bakker
bron: Beeldbank Nationaal Archief

ARP-bestuurder en voortvarende zakenman die uitstekend met mensen kon omgaan. Was in 1963 burgemeester van Hoogeveen tijdens de boerenrellen in Hollandscheveld. Op voorspraak van zijn studievriend Jelle Zijlstra werd hij staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Marijnen en daarna ook in kabinet-Cals. Minister van Economische Zaken in kabinet-Zijlstra en van Verkeer en Waterstaat in kabinet-De Jong, tevens viceminister-president. Zorgde voor de eerste wetgevende maatregelen tegen waterverontreiniging. Wars van gewichtigdoenerij bestuurde hij ontspannen het land.

ARP
in de periode 1963-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Age (Joop)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 27 mei 1921

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 3 oktober 2003

begraafplaats en -datum
Heeg, familiegraf, 8 oktober 2003

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • burgemeester van Andijk, van 1 maart 1955 tot 16 januari 1959
 • burgemeester van Hoogeveen, van 16 januari 1959 tot 1 september 1963
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met de aangelegenheden betreffende middenstand en regionale industrialisatie), van 3 september 1963 tot 22 november 1966
 • minister van Economische Zaken, van 22 november 1966 tot 5 april 1967
 • minister van Verkeer en Waterstaat en viceminister-president, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 15 februari 1972
 • voorzitter Raad van Bestuur verzekeringsmaatschappij "AGO" (Algemene Friesche, Groot-Noordhollandsche en Olveh), van 1 januari 1972 tot 1 januari 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid Raad van Commissarissen "Life investors incorporated"
 • lid College van Advies "Moret Ernst & Young", omstreeks 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/13)
 • Bracht in 1969 de Nota waterhuishouding van Nederland uit. In 2000 moet de totale beschikbare hoeveelheid water voldoende zijn om te kunnen voorzien in de waterbehoefte. Er moeten spaarbekkens komen in onder andere het IJsselmeer en de Grevelingen. Er komt meer aandacht voor verzilting en vervuiling en in internationaal verband zal de vervuiling van de Rijn aan de orde worden gesteld. (9.987)
 • Diende in 1971 een wetsvoorstel in tot goedkeuring van een verdrag tegen omroeppiraterij door stations buiten nationaal gebied (11.373)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/8)
 • Bracht in 1971 samen met minister Lardinois de Deltaschadewet (Stb. 86) tot stand, die een schadevergoedingsregeling in het leven roept voor vissers die schade hebben geleden door afsluitingen krachtens de Deltawet en door afsluiting van de Lauwerszee. (9.974)
 • Bracht in 1971 een wijziging (Stb. 255) van de Postwet tot stand, waardoor nadere regels kunnen worden gesteld aan de plaats en omvang van brievenbussen. Bewoners van huizen die verder van de openbare weg afstaan, moeten een door de PTT geleverde buitenbus plaatsen. Hierdoor moet de zg. bijroute van de postbesteller worden beperkt en de kosten worden verlaagd. (10.162)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in maart 1963 als burgemeester van Hoogeveen betrokken bij de gerechtelijke ontruiming en executie van drie boerderijen in Hollandscheveld van zgn. Vrije Boeren die weigerden te betalen aan het Landbouwschap. De ontruimingen leidden tot protesten en onlusten, waarbij een bereden politiekorps de orde moest handhaven. Hij bemiddelde tussen een boer en het Landbouwschap over het ongedaan maken van de verkoop.
 • Maakte in november 1970 een (omstreden) reis naar Zuid-Afrika; had daar alleen contact met de legale (door het apartheidsregime gedoogde) oppositie

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn echtgenote was eveneens econoom
 • Zijn zoon Age was bewindvoerder bij het IMF en hoogleraar financiële markten aan de Vrije Universiteit
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Ruinen

niet-aanvaarde politieke functies
 • regeringscommissaris voor de politie, september 1971

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.