Drs. M. (Marten) Beinema

foto Drs. M. (Marten) Beinema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra

Bedachtzaam, sterk bijbels geïnspireerd, kunstminnend Tweede Kamerlid van ARP en CDA. Was vooral woordvoerder cultuur en mediazaken, maar ook actief op het terrein van het hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Warm pleitbezorger van de publieke omroep, die overigens zijn fractie niet meekreeg in de door hem gewenste afwijzing van meer reclame in de omroep. Hoewel niet behorend tot de loyalisten, die het kabinet-Van Agt I gedoogden, stond hij politiek-inhoudelijk wel dicht bij hen. Dat kwam onder meer tot uitdrukking in zijn afwijzing van productie en plaatsing van kruisraketten en in zijn stem voor een olieboycot van Zuid-Afrika.

ARP, CDA
in de periode 1975-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marten (Marten)

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 26 november 1932

overlijdensplaats en -datum
Middelburg, 20 augustus 2008

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar Nederlands, Christelijk Hogere Burgerschool (vanaf 1968 Christelijke Scholengemeenschap) te Middelburg, van 1959 tot 1978
 • lid gemeenteraad van Middelburg, van 18 januari 1971 tot 5 september 1978
 • wethouder (van sociale zaken en volksgezondheid, vanaf 1974 van maatschappelijk werk) van Middelburg, van 25 september 1972 tot 29 april 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 april 1975 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 19 mei 1998
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 7 juni 1978 tot 2 juni 1982

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter NBLC, vereniging van openbare bibliotheken, van 1991 tot 2004
 • voorzitter Scoop, Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling, omstreeks 2006

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 september 1986 tot 28 november 1989
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder hoger onderwijs en wetenschapsbeleid van de ARP-fractie. Hield zich toen ook bezig met verkeer en waterstaat (verkeer en verkeersveiligheid).
 • Was woordvoerder media en cultuur van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich in de Kamer verder bezig met wetenschapsbeleid, hoger onderwijs en buitenlandse zaken.
 • Interpelleerde op 26 september 1989 samen met Frits Niessen (PvdA) staatssecretaris Van Voorst tot Voorst en minister Brinkman over de voorgenomen sluiting van het Instituut Nèerlandais te Parijs

opvallend stemgedrag (0/18)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-B (o.l.v. Deetman) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de paragraaf welzijn, media en onderwijs van het regeerakkoord voorbereidde
 • In 1986 stemden hij en Kraaijeveld-Wouters in de CDA-fractie tegen de mediaparagraaf van het ontwerp-regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers

uit de privésfeer
 • Zijn vader was voor de Tweede Wereldoorlog actief in christelijke politieke en maatschappelijke organisaties en legde tijdens de oorlog in Dordrecht en omgeving de grondslag voor het verzet. Hij moest die activiteit met de dood bekopen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • L. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.